Ние използваме персонализирани ‘бисквитки’ за разпознаване на посещенията и подобряване на нашия имейл маркетинг за клиентите. Прочетете повече: Персонализирани Cookies OK Научете повече

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Основен подход на човешките ресурси

Basic Approach of Human Resources

„Хората са в основата на бизнеса. Трябва първо да се разкрие потенциалът на хората, преди да се създаде продуктът.“ През дългогодишния си опит Panasonic непрекъснато отдава първостепенно значение на развитието на човешките ресурси въз основа на принципите си. Основният елемент на политиката на човешки ресурси е изграждането на взаимноизгодни отношения между фирмата и служителите чрез разнообразни инициативи, базирани на принципите за управление на предприятието с участието на служителите, оценки на базата на извършена работа и уважение към служителите. Всъщност този подход означава, че следваме едновременно две цели: да поддържаме растежа на производителност в бизнеса и да позволим на служителите да се реализират в работата си. По този начин се заемаме да направим работната среда в Panasonic по-благоприятна и удовлетворителна.

Обучение и развитие на служителите

Развитие на човешките ресурси

Както е видно от фразата „Бизнесът зависи от хората“, развитието и растежът на бизнеса не могат да се реализират без развитието на хората. Развитието на човешките ресурси трябва да се извършва ежедневно и то е една от най-съществените отговорности на мениджърите.

Мениджърите трябва да имат предвид, че за да помогнат на други да се усъвършенстват, те самите трябва да поемат инициативата да станат по-добри. Много е важно развитието на човешките ресурси да се осъществява по подходящ начин за подобряване качеството на членовете на персонала и стимулиране на техния личен растеж.

Правила за развитието на човешките ресурси (извадка)

I. Основна цел за развитието на човешките ресурси
Да се обучават хората и да са добре запознати с „Принципите на управление на Panasonic (BBP)“, за да се стремят да изпълняват задълженията си въз основа на „Принципите“, по-конкретно да им се обяснява как да прилагат „Изискванията към всички служителите на Panasonic Group“, както е описано по-долу.

II. Изисквания към всички служители на Panasonic Group
Точките по-долу са изискванията, които всички служители на Panasonic Group трябва да изпълняват. От всички служители се очаква да използват това като ръководство и да се стремят към по-нататъшно развитие.

 1. Да прилагат нашите „Принципи на управление“
 2. Да показват винаги силен дух
 3. Да не спират да мислят и действат иновативно
 4. Да уважават различието и приобщаването
 5. Да бъдат широко скроени и с глобално мислене

III. Основни инструкции за мениджъри
Развитието на човешките ресурси трябва да се извършва ежедневно и то е една от най-съществените отговорности на мениджърите. По-долу са изброени основни ръководни принципи за мениджъри, които трябва да се изпълняват, така че „да се развива потенциала на хората, преди да се създават продукти“.

 1. Да показват ярко лидерство, основано на силни убеждения
 2. Да създават организационна структура и плодотворна обстановка, която позволява на служителите да разгърнат потенциала си
 3. Да насърчават другите да се развиват
 4. Да предоставят възможности за нови предизвикателства и да постигат целите си
 5. Да създават работни места, където различието се цени и уважава
 6. Да ценят усилията на служителите
 7. Да развиват здрави връзки между ръководството и служителите

Ние използваме персонализирани ‘бисквитки’ за разпознаване на посещенията и подобряване на нашия имейл маркетинг за клиентите. Прочетете повече: Персонализирани Cookies OK Научете повече