Panasonic се ангажира да създаде по-добър живот и по-добър свят,
като непрекъснато допринася за развитието на обществото и
за щастието на хората по света.

Бизнес философия

Като приемаме отговорностите си на индустриалисти, ние се отдаваме чрез бизнес дейностите си на прогреса и развитието на обществото и благосъстоянието на хората, като по този начин подобряваме качеството на живот по целия свят.

Основна цел на управлението на Panasonic Corporation, формулирана през 1929 г. от основателя на фирмата – Коносуке Мацушита.
Основната цел на управлението е бизнес философията на Panasonic, която олицетворява нашата мисия и отдаденост към прогреса на обществото и благосъстоянието на хората по целия свят чрез нашите бизнес дейности.

Убеждение на фирмата

Прогресът и развитието могат да се реализират само чрез обединените усилия и съдействие на всеки един служител във фирмата. С единен дух ние даваме тържествено обещание да изпълняваме служебните си задължения със самоотверженост, старание и почтеност.

Седемте принципа

Принос за обществото • Честност и почтеност
Сътрудничество и отборен дух
Неуморно усилие за усъвършенстване
Учтивост и смиреност • Приспособимост • Признателност

„Седемте принципа“ са нашите главни принципи при утвърждаването и изпълнението на „Основната бизнес философия“.

Назад
11/522/533/544/555/5
Напред

Четири основни стълба на бизнеса

Panasonic се стреми да постигне “A Better Life, A Better World” в четири бизнес области.

Бизнес области

Със своите четири основни бизнес области Panasonic се стреми да реализира „По-добър живот в по-добър свят“ за хората по цял свят. Четирите фирми извършват дейностите си в техните съответни бизнес области, като се фокусират изцяло върху клиента.

31 март 2015 г.

Appliances Company

Компанията за електроуреди се занимава с разработването на екологични водещи продукти, които отговарят на новите нужди на клиентите в областите на домакинството, готвенето, климатичните инсталации, водното отопление, красота и здравето. Ще продължим да предоставяме на клиентите си по целия свят продукти и услуги, които ще облекчават работата, ще осигуряват по-голяма защита и ще изкушават със своя примамлив вид.

Главен офис Лондон:
2-3-1-1 Noji-Higashi, Kusatsu-city, Shiga 525-8502 Japan
Телефонен номер: +81-77-563-5211
Основано: 1 април 2003 г.
Брой служители: Прибл. 45 000

Eco Solutions Company

Компанията за екологични решения ще прави неуморни усилия да предлага решения за създаване на уютна среда, като в същото време намали замърсяването на околната среда, включително за дома, офис сградите, заводите и обществените сгради, като използва надграждаща технология и свръхмодерна технология за управление на енергията.

Посвещаваме се на прогреса и развитието на обществото и благосъстоянието на хората чрез нашите единствени по рода си бизнес дейности, включващи бизнес технологични решения по отношение на иновации в бизнес модела и цели за създаване на допълнителни стойности, с което се подобрява качеството на живот по целия свят.

офис Осака:
1048, Kadoma, Osaka 57l-8686, Japan
Телефонен номер: +81-6-6908-1131
офис Токио:
1-5-1 Higashi-shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8301, Japan
Телефонен номер: +81-3-6218-1131
Основано: 1 януари 2012 г.
Брой служители: Прибл. 48 000

AVC Networks Company

Компанията за мрежи с автоматично регулиране на напрежението беше сформирана наскоро при обединяването на звената на взаимодействията бизнес-клиент и бизнес-бизнес на бившата фирма за мрежи с автоматично регулиране на напрежението, която развива успешно звуково-визуалната технология, и бившата фирма за системи и комуникации, която развива успешно технологията на безжичната комуникация.

Нашата фирма предлага голямо разнообразие от продукти и услуги, като например цифрови продукти с автоматично регулиране на напрежението и мобилни телефони, системи за наблюдение и защита с камера, терминали за плащания и удостоверяване, PBX системи, IP-свързано оборудване, служебни телефони, оборудване за документи, свързани с безжичните мрежи системи, системи за социална инфраструктура със системна интеграция, строителство и услуги за поддръжка.

Чрез внедряването на две технологии се стремим да укрепим позициите на нашите продукти и решения, за да допринесем за успеха на нашите партньори по целия свят.

Главен офис Лондон:
1-15, Matsuo-cho, Kadoma-city, Osaka 571-8504 Japan
Телефонен номер: +81-6-6908-1551
Основано: 1 януари 2003 г.
Брой служители: Прибл. 39 000

Automotive & Industrial Systems Company

Компанията за автомобилни и индустриални системи ще спомогне за реализирането на екологичен и интелигентен начин на живот, който е сигурен и защитен чрез използването на нашата уникална централна технология като база. Ще се срещнем с нашите клиенти по целия свят с цел обсъждане на маркетингови въпроси, за да предвидим скритите нужди на клиентите и да използваме Иновация с обмяна на ценности чрез пакетирани предложения за системни решения.

Главен офис Лондон:
1006, Oaza Kadoma, Kadoma- shi, Osaka 571-8501, Japan
Основано: април 2013 г.
Брой служители: Прибл. 90 000