Využíváme soubory cookie třetích stran ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Ve výchozím nastavení jsou povoleny všechny soubory cookie. Soubory cookie si můžete sami povolit či zakázat. OK Zobrazit více

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=cz_CZ&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Základní přístup k zaměstnancům

Basic Approach of Human Resources

"„Lidé jsou základem podniku. Rozvíjení lidí je důležitější než vyrábění produktů.“ Na základě této filozofie společnost Panasonic již od svého vzniku vždy kladla velký důraz na rozvoj svých zaměstnanců. Klíčovým prvkem našich zásad týkajících se lidských zdrojů je vytváření takových vztahů mezi společností a zaměstnancem, ze kterých mají prospěch obě strany, nejlépe pomocí nejrůznějších podnětů opírajících se o zásady participativního managementu, výkonových hodnocení a respektu ke svým zaměstnancům. Tento přístup v zásadě znamená, že se snažíme zároveň dosáhnout dvou cílů: udržovat růst obchodních výsledků a umožnit zaměstnancům realizovat se prostřednictvím své práce. Toto je způsob, jakým ve společnosti Panasonic vytváříme vstřícnější a uspokojivější pracovní prostředí.

Školení a rozvoj zaměstnanců

Rozvoj lidských zdrojů

Jak je patrné z věty „Podnik vychází z lidí“ růst a rozvoj podniku není možný bez rozvoje lidí. Rozvoj lidských zdrojů by měl probíhat prostřednictvím každodenního managementu a je jednou z nejzákladnějších úloh manažerů.

Manažeři by neměli zapomínat, že pokud chtějí inovovat ostatní, musejí udělat první krok a nejdříve inovovat sami sebe. Rozvoj lidských zdrojů je důležité provádět vhodným způsobem, aby výsledkem bylo zvýšení kvality zaměstnanců a podpora jejich osobního růstu.

Společnost Panasonic proto v roce 1957 vytvořila své „Zásady pro lidské zdroje“, mezi které patří mimo jiné „Základní účel rozvoje lidských zdrojů“, „Požadavky na všechny zaměstnance skupiny Panasonic“ a „Základní směrnice pro manažery“. Abychom tyto zásady mohli uplatňovat globálně, vytvořili jsme „Zásady pro rozvoj lidských zdrojů“, kde je základní filozofie popsána stručnějším a srozumitelnějším způsobem. O Zásadách pro lidské zdroje jsou informováni všichni zaměstnanci skupiny Panasonic – vytváříme tak prostředí, které usnadňuje osobní růst každého z nich.

Zásady pro rozvoj lidských zdrojů (výňatek)

I. Základní přístup k rozvoji lidských zdrojů
Rozvíjet chápání lidí firemní filozofie společnosti Panasonic (BBP), aby se snažili své povinnosti vykonávat v souladu s touto filozofií, a dále nabádat k tomu, aby se řídili níže uvedenými Požadavky na všechny zaměstnance skupiny Panasonic.

II. Požadavky na všechny zaměstnance skupiny Panasonic
Níže uvedené body představují požadavky, které by měli splňovat všichni zaměstnanci skupiny Panasonic. Od každého zaměstnance se očekává, že bude tyto body používat jako vodítko pro svou činnost a bude vyvíjet snahu se dále rozvíjet.

 1. Uplatňujte naši firemní filozofii v praxi
 2. Vždy praktikujte vyzývavý přístup
 3. Vždy myslete a jednejte s cílem inovovat
 4. Respektujte a vítejte různorodost
 5. Myslete globálně

III. Základní pokyny pro manažery
Rozvoj lidských zdrojů by měl probíhat prostřednictvím každodenního managementu a je jednou z nejzákladnějších úloh manažerů. Níže jsou uvedeny základní pokyny, které manažeři musí dodržovat, pokud se chtějí řídit filozofií, že „rozvíjení lidí je důležitější než vyrábění produktů.“

 1. Dávejte najevo silný vůdčí přístup založený na pevném přesvědčení
 2. Vytvořte organizaci a kulturu, které vašim zaměstnancům umožní dosáhnout svého plného potenciálu
 3. Povzbuzujte ostatní k tomu, aby se rozvíjeli
 4. Poskytujte svým zaměstnancům příležitosti přijímat nové výzvy a dosáhnout svých cílů
 5. Vytvořte pracoviště, které podporuje a respektuje různorodost
 6. Oceňujte snahu svých zaměstnanců
 7. Navazujte a rozvíjejte zdravé vztahy mezi managementem a zaměstnanci

Využíváme soubory cookie třetích stran ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Ve výchozím nastavení jsou povoleny všechny soubory cookie. Soubory cookie si můžete sami povolit či zakázat. OK Zobrazit více