https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=cz_CZ&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Naše neměnná filozofie udržitelnosti

Cílem společnosti Panasonic je přispívat k rozvoji světové společnosti a kultury neustálým zlepšováním produktů, které vyrábí a prodává. Základní cíle managementu společnosti Panasonic jasně vyjadřují smysl naší obchodní činnosti i smysl naší existence jako takové. Od založení společnosti v roce 1918 tato filozofie tvořila základ veškeré naší obchodní činnosti. Klíčovým prvkem této filozofie je základní koncept „podniku jako veřejného člena společnosti“. Podnik veškeré své zdroje – jako jsou lidé, peníze nebo zboží – získává ze společnosti.

Celá skupina Panasonic vyvíjí neustálou snahu zajistit, aby naše obchodní i správní činnost byla vždy hodná „veřejné instituce společnosti“, a budeme tuto filozofii i nadále uplatňovat v oblasti výroby, což je hlavní náplň naší obchodní činnosti. Zároveň se jedná o základní podstatu udržitelnosti skupiny Panasonic. Stojíme dnes na mnoha historických křižovatkách – v oblasti ekonomie, globálního životního prostředí i společnosti jako takové – a skupina Panasonic bude i nadále pokračovat ve své roli průkopníka životních stylů zítřka a tím globálně podporovat udržitelné podnikání a přispívat k lepší budoucnosti naší společnosti i celého světa.

sustainability_unchanging
Panasonid Founder Konosuke Matsushita

„Dnes se vedou nejrůznější diskuze na téma ,sociální odpovědnosti‘, avšak zatímco smysl tohoto konceptu může nabírat různé podoby podle dané doby a sociálních podmínek, základní sociální odpovědností každého podniku v jakékoli době by mělo být zlepšování společnosti svou obchodní činností. Je nesmírně důležité, aby veškerá obchodní činnost vycházela z tohoto předpokladu.“

-Konosuke Matsushita, zakladatel společnosti Panasonic, My Management Philosophy (vydáno v červnu 1978)