https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=cz_CZ&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Panasonic a UNESCO uzavřely smlouvu o strategickém partnerství

Společnost Panasonic a středisko světového dědictví UNESCO uzavřely partnerství k propagaci a ochraně tohoto světového dědictví.

Panasonic a UNESCO uzavřely smlouvu o strategickém partnerství

Světové dědictví má pro náš svět neopakovatelnou a nevyčíslitelnou hodnotu. Společnost Panasonic a středisko světového dědictví UNESCO uzavřely partnerství k propagaci a ochraně tohoto světového dědictví.

UNESCO_logo

Partnerství pro zachování globálního odkazu

S blížícím se rokem 2018, kdy budeme slavit 100. výročí založení naší společnosti, se požadavky na integraci našeho environmentálního závazku a naší obchodní činnosti s životním prostředím stanou ústředními hodnotami a inspirací pro veškerou naši činnost.

Počínaje rokem 1995 vydáváme každoročně kalendář světového dědictví ve spolupráci se střediskem světového dědictví UNESCO, a zdůrazňujeme tak svou snahu upozornit na důležitost zachování našeho světového dědictví. V květnu roku 2011 společnost Panasonic uzavřela strategické partnerství se střediskem světového dědictví UNESCO s cílem „propagovat aktivity příští generace týkající se vzdělávání v oblasti životního prostředí prostřednictvím programů UNESCO“ a „zvyšovat a udržovat informovanost pro ochranu světového dědictví“.

Panasonic Eco Learning Program

Vedle komunikačních aktivit v globálním měřítku a poskytování audiovizuální techniky a podpory pro 3D technologii společnost Panasonic od června roku 2011 podnikla množství nejrůznějších vzdělávacích aktivit v oblasti životního prostředí, včetně soutěže Ekologický obrázek dne či Světové dědictví pro děti.

Prodloužení smlouvy o strategickém partnerství o další dva roky mezi střediskem pro světové dědictví UNESCO a společností Panasonic znamená, že obě organizace budou i nadále pomáhat udržovat naše životní prostředí prostřednictvím světového dědictví a dalších aktivit zaměřených na podporu růstu příští generace.

Eco Picture Diary Contest

Irina Bokovová, generální ředitelka UNESCO uvedla: „Toto nové partnerství se společností Panasonic znamená silnou podporu pro splnění naší mise. Je to nádherný příklad týmové spolupráce, která podporuje myšlenku i činnost směrem k udržitelnému využívání přírodních zdrojů a životního prostředí.“

Související odkazy