https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=cz_CZ&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Politika udržitelnosti

Jakožto veřejná instituce, která je v harmonii se společností a globálním prostředím, budeme prostřednictvím našeho podniku přispívat k rozvoji udržitelné budoucnosti.

1. Produkty, služby a řešení

Ve spolupráci s našimi globálními zákazníky a partnery budeme pokračovat v rozvoji udržitelné budoucnosti celé společnosti vytvářením řešení a technologií, které přispějí k řešení sociálních a environmentálních problémů, a zvýší tak kvalitu života na celém světě.

2. Pracoviště a místní komunity

Jakožto globální společnost budeme vytvářet příležitosti k dialogu, nabízet příjemné pracovní prostředí a prostor pro růst všech našich zaměstnanců, kteří sdílí naši obchodní filozofii.
Respektujeme různorodost kultur a hodnot a budeme přispívat k rozvoji místních regionů se zvláštním důrazem na řešení problémů.

3. Dodavatelský řetězec

Chápeme dopad naší obchodní činnosti na životní prostředí a společnost a budeme spolupracovat s našimi dodavateli při uplatňování sociálně zodpovědných přístupů.

4. Spolupráce se všemi stakeholdery

Budeme spolupracovat s mezinárodními organizacemi, zeměmi, průmyslovými odvětvími, občanskými společnostmi, zaměstnanci, spotřebiteli, investory, nevládními organizacemi a specialisty na vývoji doporučení pro veřejnou politiku a globální pravidla pro daná průmyslová odvětví.

5. Lidské zdroje a inovace

Budeme pěstovat kulturu spolupráce, a umožníme tak všem zaměstnancům získat maximální prospěch a užitek ze svých odborných znalostí a schopností. Také budeme nabízet příležitosti pro rozvoj pracovní kariéry, a pomáhat tak vytvářet profesionály, kteří budou schopni změnit společnost a kteří budou vytvářet inovační řešení globálních problémů.

6. Životní prostředí

Na cestě k dosažení udržitelné společnosti budeme pokračovat v naší snaze rozvíjet náš podnik vytvářením hodnoty pro životní prostředí. K tomuto účelu budeme environmentální překážky řešit cestou naší obchodní činnosti a rozšíříme své ekologické iniciativy na základě spolupráce s našimi stakeholdery.

Související odkaz