https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=cz_CZ&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

První zpráva

V posledních letech se spolu s rostoucí světovou populací a rapidním nástupem rozvíjejících se ekonomik zvyšuje i závažnost mnoha sociálních problémů, jako je zhoršování stavu životního prostředí, nedostatek potravin nebo zdravotní a sanitární situace. Především v rozvíjejících se zemích, kde ekonomika zažívá nebývalý růst, se také objevují nové problémy, jako je nerovnost růstu příjmů nebo problémy spojené se zaměstnáním. Tyto problémy se navzájem ovlivňují a jejich dopad sahá za hranice zemí a za rámec tradičních organizací. Úspěšná snaha je řešit vyžaduje, aby spolu mezinárodní společnosti, státy, organizace, průmyslová odvětví, podniky i jednotliví členové společnosti úzce spolupracovali a aktivněji plnili své konkrétní role.

Společnost Panasonic již od svého založení uplatňovala filozofii, která praví: „Naše činnost s sebou nese pokrok, přispívá k rozvoji společnosti, přináší blaho lidem a tím zvyšuje kvalitu života na celém světě.“ V dnešní společnosti je při řešení problémů, které jsem právě zmínil, rozhodně nutné aplikovat naši filozofii. Především z tohoto důvodu jsme se rozhodli vysvětlit a písemně vymezit politiku udržitelnosti naší společnosti. Panasonic se svou obchodní činností snaží pomáhat budovat udržitelnou budoucnost a jakožto veřejná instituce chce pomáhat ostatním vytvářet harmonickou společnost v globálním prostředí.

Panasonic President Kazuhiro Tsuga

Skutečností však bohužel je, že v posledních dvou letech — za fiskální roky 2012 a 2013 — společnost Panasonic zaznamenala výrazné ztráty a způsobila tak společnosti velké nepříjemnosti. Nedokázali jsme dodat produkty a služby, kterých si zákazníci skutečně cení, a bez výhrad uznáváme, že to byl důsledek naší neschopnosti adekvátním způsobem přispět ke snaze řešit sociální problémy. Svou současnou situaci chápeme a náš plán pro fiskální rok 2014 zahrnuje množství reforem. Uděláme maximum pro to, abych zlepšili naši obchodní výkonnost a krok za krokem pokračovali v naší strategii růstu – a začneme tím, že identifikujeme „hodnotu pro zákazníka“.

Společnost Panasonic svou obchodní činností již dlouhou dobu pěstuje svou „DNA spotřební elektroniky“. Tím, že z této DNA uděláme ústřední část všech našich činností a budeme ji dále pěstovat, hodláme našim zákazníkům i nadále dodávat „lepší život“ v různých oblastech a prostředích, jako jsou například jejich domovy, komunity, podniky, cesty nebo automobily. „Lepší život“ znamená žít udržitelněji, pohodlněji, spokojeněji a bezpečněji než dnes. S každým z těchto prostředí jsou úzce spojená průmyslová odvětví. Naším cílem je aktivně budovat partnerství s klíčovými hráči v těchto průmyslových odvětvích a ve spolupráci s nimi nabízet produkty a služby.

V nadcházejících letech budeme spolupracovat s obchodními partnery po celém světě, abychom ukázali plný potenciál individuálních schopností a předností našich zaměstnanců a vymanili se ze stávajících rámců s cílem vytvářet větší hodnotu. Naším konečným cílem je pomoci každému z našich zákazníků dosáhnout „Lepšího života v lepším světě“. Rád bych vám tímto poděkoval za vaši neustálou podporu a pochopení.

Červenec 2013
Kazuhiro Tsuga
Prezident společnosti Panasonic

Související odkaz