https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=cz_CZ&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Řešení otázky udržitelné společnosti

Mnoho oblastí v rozvojových a rozvíjejících se zemích čelí sociálním problémům, jako je chudoba, nedostatek energií, vzdělání, potravin a zdravotní péče. Rozvinuté země naopak čelí problémům, jako jsou klesající porodnost, stárnoucí populace, zhoršující se stav životního prostředí a zastaralá infrastruktura.
Panasonic coby globální společnost využívá své zaměstnance, řešení, kapitál a další zdroje ke spolupráci s místními komunitami, neziskovými a nevládními organizacemi i vládními a mezinárodními organizacemi při vytváření příležitostí pro řešení těchto problémů. Společnost Panasonic se zavázala postupně, krok za krokem, vytvářet „lepší svět“.

Solving_Issues1 without electricity

Pomoc oblastem bez elektrické energie

PROJEKT 100 TISÍC SLUNEČNÍCH SVÍTILEN

Odhaduje se, že přibližně 1,32 miliardy lidí na světě žije bez elektřiny. Ve venkovských oblastech rozvojových zemí je hlavním zdrojem paliva pro kuchyňské účely dříví, živočišné výkaly, petrolej nebo podobné materiály a počet úmrtí v důsledku nadýchání se zplodin vzniklých při spalování těchto materiálů je dokonce vyšší než počet úmrtí způsobených nemocemi jako je malárie nebo tuberkulóza, každoročně se odhaduje na 1,9 milionu*. Dětská práce, která je nutná pro udržování takovýchto zdrojů, navíc přispívá k velice nízkému počtu příležitostí pro vzdělání dětí a zhoršování problémů jako je likvidace lesů. (*WHO, 2010)
Společnost Panasonic na tuto skutečnost v roce 2012 reagovala záměrem věnovat sluneční svítilny nevládním a mezinárodním organizacím aktivním v oblastech bez elektrické energie, jako je například Afrika, jižní Asie nebo jihovýchodní Asie. Po darování těchto svítilen dále plánujeme sledovat využití těchto svítilen a způsob, jakým zvyšují kvalitu života, abychom mohli zlepšovat své produkty a propagovat jejich používání v dalších regionech.

Solving_Issues2 Forestation

Péče o životní prostředí

Spolupráce při zalesňování v Číně

Problémy týkající se životního prostředí jsou dnes čím dál naléhavější, přesahují rámec jednotlivých zemí a průmyslových odvětví a zasahují celý svět. Společnost Panasonic působí v mnoha oblastech po celém světě a ve spolupráci s mnoha svými stakeholdery, jako jsou místní samosprávy, obchodní partneři, zaměstnanci naší skupiny a jejich rodiny, se snaží uplatňovat množství aktivit zaměřených na úsporu zdrojů.
V roce 2013 společnost Panasonic společně s čínským úřadem pro správu lesů zahájila projekt veřejného zalesnění v čínském regionu Vnitřní Mongolsko. Cílem projektu je zlepšení místních ekosystémů a zastavení šíření pouště vysázením stromů podél okraje pouštních oblastí.

Solving_Issues3 Education

Vzdělávání v oblasti o životního prostředí

Předávání informací o důležitosti životního prostředí mladým

Aby bylo možné problémy s životním prostředím vyřešit, musí si lidé plně uvědomit nejen závažnost celé situace, ale také skutečnost, že je možné tento problém řešit pouze dlouhodobě. Společnost Panasonic si toho je vědoma a aktivně propaguje vzdělávání v oblasti životního prostředí v globálním měřítku a zdůrazňuje důležitost životního prostředí a individuální činnosti dětem, které budou mít naši společnou budoucnost ve svých rukou.
Kupříkladu zaměstnanci společnosti Panasonic zároveň slouží jako učitelé v našem programu Globálního vzdělávání o ekologii. Tento program pracuje s vlastními vzdělávacími materiály a zahrnuje množství zábavných vzdělávacích příležitostí, jako jsou například předváděcí místnosti nebo výlety do místních továren. Tohoto programu se doposud zúčastnilo přibližně 1,23 miliard dětí z 51 zemí (údaje z ledna 2013).
V roce 2011 jsme navíc uzavřeli strategické partnerství s Centrem pro světové dědictví UNESCO s cílem zvýšit informovanost o programu zachování světových dědictví UNESCO a propagovat vzdělávání v oblasti životního prostředí prostřednictvím programu Young People’s World Heritage Education. Zaměřením na tři oblasti – vzdělávání mladých, komunikaci a technologickou podporu – poskytujeme trvalou podporu programů pro vzdělávání v oblasti životního prostředí, jako jsou výlety na historická místa nebo „ekologické deníky“, tvorba televizních pořadů zaměřených na světová dědictví a poskytováním zařízení pro tvorbu a zpracování videa.

Solving_Issues4 Society

Aktivní zapojení zaměstnanců do sociálních programů

Jak specializované znalosti přispívají k rozvoji společnosti

Program Panasonic PIVoT (Panasonic Innovation Volunteer Team) využívá schopností a zkušeností zaměstnanců skupiny Panasonic a spolupracuje s nevládními organizacemi v rozvíjejících se zemích v Asii i ostatních oblastech při řešení různých aktuálních problémů společnosti. Smyslem programu je využít obchodní zkušenosti společnosti Panasonic ve třech hlavních oblastech: energie a životní prostředí, vzdělání a zdravotnictví. Snahy dobrovolníků staví na celkovém přístupu, kdy jsou dobrovolníci přítomni na místě a provádějí podrobné šetření a realizují příslušné plány. Dále vzhledem k tomu, že mnoho problémů lze pochopit teprve po osobní zkušenosti, využíváme technologie telekonferencí, sociální sítě a podobné služby pro sdílení informací s našimi pracovníky po celém světě, a tím dále zvyšujeme účinnost našich snah.

Přispívání k rozvoji udržitelné komunity

Ve společnosti Panasonic je každý zaměstnanec považován za globálního občana. Hodláme proto pokračovat v naší snaze zavádět nejrůznější iniciativy směřující k řešení problémů společnosti a zlepšování místních komunit.

Související odkaz