https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=cz_CZ&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Spolupráce s celosvětovými obchodními partnery

Společnosti Panasonic vyvíjí neustálou snahu přispívat k „lepším životům“ svých zákazníků prostřednictvím široké škály produktů a služeb, mezi které patří domácí spotřebiče, digitální audio/video technika, počítače, inteligentní zařízení, vybavení budov, stavebních materiálů, automobilových navigačních systémů a mnoho dalšího. Aby náš příspěvek společnosti i jednotlivcům mohl být ještě větší, spolupracujeme s obchodními partnery po celém světě. Budeme-li tato partnerství dále prohlubovat a využívat širokou paletu svých technologií, budeme schopni poskytovat kompletní řešení – nejen v oblasti hardwaru, ale také v oblasti softwaru a služeb.

Worldwide Partners1 Automotive

Inovace v budoucnosti automobilů

Zvyšování dojezdu ekologických vozidel, revoluce v automobilových navigačních systémech

Při spolupráci s výrobci automobilů využíváme technologie vyvinuté společností Panasonic v oblasti řešení spotřeby energie v domácím prostředí a společně vytváříme lepší ekologické automobily, systémy řízení spotřeby pro větší úsporu baterií a systémy řízení tepla pro zlepšení účinnosti klimatizačních jednotek. Tento výzkum ve výsledku pomáhá zvýšit dojezd ekologických automobilů.

Dále využíváme technologie vyvinuté v oblasti domácích audio/video systémů a spolupracujeme se společností GM na vývoji informačního a zábavního systému My Link, který je schopen stahovat nové aplikace a funkce a udržovat tak navigační systém automobilu stále aktuální, se schopností využívat audio/video funkcí a telekomunikačních systémů.

Worldwide-Partners2 Airecraft

Inovace v budoucnosti letadel

Zábavní systémy pro dopravní letadla

Od první spolupráce se společností United Airlines v roce 1998 společnost Panasonic spolupracovala již s více než 275 leteckými dopravci, kterým dodala palubní zábavní a telekomunikační systémy pro více než 5 000 dopravních letadel. V roce 2012 naše produkty využilo více než 500 milionů cestujících. Do budoucna hodláme nabízet systémy pro přístup k internetu a zábavní systémy příští generace, které mají nižší spotřebu i hmotnost.

Worldwide-Partners3 Cloud

Inovace v budoucnosti domácích spotřebičů

Vytváření nových služeb pomocí cloudové technologie

Integrování telekomunikačních funkcí do domácích spotřebičů, vybavení bytů a podobných produktů umožní společnosti Panasonic analyzovat cloudová data a poskytovat zákazníkům pohodlnější a praktičtější služby. V roce 2012 společnost Panasonic uzavřela partnerství se společností IBM, jednou z předních společností v oblasti cloudové architektury. V roce 2013 dále společnost Panasonic zahájí práci na společném praktickém konceptu inteligentních spotřebičů a nových cloudových služeb se společností Fujitsu.

Spolupráce pro nové hodnoty a udržitelnou výrobu

Společnost Panasonic spolupracuje s obchodními partnery v nejrůznějších oborech. Úzce s nimi spolupracujeme již od počátečních fází vývoje produktů a služeb, a posilujeme tak vzájemnou důvěru a spolupráci. V průběhu výrobního procesu také bereme v úvahu globální dodavatelský řetězec, při jednáních uplatňujeme svá pravidla a zásady, aby vše bylo v souladu s mezinárodními normami nejen v otázce technologických parametrů, ale také v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Také pořádáme pravidelné schůzky za účelem vzájemného sdílení nejnovějších informací a rizik spojených se „spornými nerosty“*.

Prohloubení spolupráce s našimi partnery po celém světě nám pomůže lépe poskytovat „lepší životy“ našim zákazníkům a zároveň podporovat udržitelnou výrobu.

*Sporné nerosty
Spornými nerosty se myslí nerostné suroviny pocházející ze zemí, kde dochází k rabování a dalším hanebným činům ze strany ozbrojených povstaleckých skupin. Nákup takovýchto nerostných surovin s sebou nese riziko, že finanční zdroje použité na nákup takových nerostných surovin budou použity k financování takovýchto ozbrojených skupin, což by vedlo k dalším konfliktům a dalšímu porušování lidských práv.

Související odkaz