Využíváme soubory cookie třetích stran ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Ve výchozím nastavení jsou povoleny všechny soubory cookie. Soubory cookie si můžete sami povolit či zakázat. OK Zobrazit více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky používání webových stránek společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Německo, registrační číslo: HRB 13178, jednající prostřednictvím své pobočky Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8 - Karlín, Thámova 289/13, PSČ 186 00, IČ: 246 55 121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 (dále jen „Panasonic“), na internetové adrese www.panasonic.com/cz a používáním těchto stránek vyslovujete svůj souhlas s těmito podmínkami.

Pokud není uvedeno jinak, obsah tohoto webu a stránek je chráněn autorskými právy a žádná část z nich nesmí být reprodukována v žádné formě ani není možné ji používat žádným jiným způsobem, s výjimkou předchozího písemného souhlasu společnosti Panasonic nebo v souladu s následujícími podmínkami uvedenými níže.

Můžete vytisknout nebo stáhnout viditelný text na stránkách pro osobní nekomerční účely, a to bez omezení struktury, stylu a celkového programového kódu.

Přestože informacím uvedeným na webových stránkách www.panasonic.com/cz je věnována veškerá péče, společnost Panasonic nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí. Design, specifikace a ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Využíváme soubory cookie třetích stran ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Ve výchozím nastavení jsou povoleny všechny soubory cookie. Soubory cookie si můžete sami povolit či zakázat. OK Zobrazit více