Højere kvalitetsniveauer og garanteret produktsikkerhed

Panasonic har produktsikkerhed som topprioritet
og fremstiller produkter, der opfylder kundens behov bedst muligt.

Hos Panasonic lægger vi stor vægt på produktkvaliteten og stræber efter at fremstille sikre og pålidelige produkter, som kan bruges af vores kunder over hele verden, uanset deres situation.

Med henblik på dette anfører Panasonics kvalitetspolitik, at virksomheden vil "tjene kunderne ved at tilbyde produkter og services, der konstant opfylder kundernes og samfundets behov på tilfredsstillende vis." Ved hjælp af en separat defineret basispolitik for produktsikkerhed sikrer Panasonic også, at idealerne for kvalitetssikring og produktsikkerhed følges fuldt ud i hele Panasonic-koncernen.

For at anvende disse politikker i praksis har hver enkelt virksomhed implementeret systemer for udførelse af aktiviteterne med selvstændigt ansvar og selvregulering under tilsyn af en Chief Quality Officer (CQO). Ud over dette afholder Panasonic jævnligt "kvalitetsstrategimøder" og "kvalitetschefsmøder", og disse møder forbedrer både samarbejdet i gruppen og fremmer indsatsen for at forbedre kvaliteten.

Med henblik på at integrere produktsikkerheden i produktionen som topprioritet reorganiserede Panasonic i 2012 den koncernomspændende komité for generel produktsikkerhed og nedsatte en arbejdsgruppe for sikkerhedsteknologi og en arbejdsgruppe for sikkerhedsstandarder i koncernen. Ved hjælp af disse arbejdsgrupper har virksomheden udarbejdet veletablerede sikkerhedsteknologier og udviklet integrerede produktsikkerhedsstandarder, hvilket har medført et bedre og mere ensartet system. Grundet det stigende behov for sikkerhedsfunktioner i biler, robotter og andre produkter opfordrer Panasonic til indførelse af sikkerhedsstandardcertificeringer via koncerninterne partnerskaber for at opnå maksimal sikkerhed i disse produktkategorier.

I det højst usandsynlige tilfælde, at der forekommer en produktrelateret ulykke, undersøger Panasonic omgående fakta i forbindelse med hændelsen, analyserer årsagerne og udfører tests. Hvis virksomheden afgør, at en produktrelateret ulykke er alvorlig, bliver oplysningerne hurtigt og præcist indberettet til virksomhedens ledelse og til de relevante offentlige myndigheder. Af hensyn til kundernes sikkerhed agerer Panasonic-koncernen i mellemtiden som en samlet enhed for at tage alle relevante forholdsregler.

Få mere at vide:

Raising Quality Levels and Ensuring Product Safety

Forholdet til kunderne

Vi giver vores kunder tryghed, ro i sindet og tilfredshed
baseret på vores filosofi om "ægte service".

Panasonics ledelsesfilosofi har været at bidrage til samfundet med produkter og services, mens kunden altid har haft førsteprioritet. På grundlag af denne filosofi stræber virksomheden efter at forbedre kundetilfredsheden (CS) og tilbyde produkter, løsninger og services, der beriger livet for mennesker over hele verden.

Under levering af reparationer og kundeservicesupport gennem det globale servicenetværk stræber Panasonic efter oprigtighed, nøjagtighed og hurtighed og agerer med ydmyghed og anerkendelse. Grundlaget for dette findes i princippet om "ægte service", som virksomhedens grundlægger videregav gennem sine ord. Virksomhedens grundlæggende holdning er således at give kunderne tryghed, ro i sindet og tilfredshed.

Derudover har Panasonic udarbejdet et sæt grundlæggende regler for svar til kunder (i overensstemmelse med ISO 10002) for passende reaktioner i hele koncernen på forespørgsler og klager fra kunder. Vi har implementeret ISO-kompatible administrationssystemer baseret på de grundlæggende regler for svar til kunder og skræddersyet til det juridiske system i hvert enkelt land eller område.

CS-aktiviteter overvåges af Panasonics vicepræsident og er implementeret i samarbejdet mellem hovedkontoret og de andre datterselskaber. CS-afdelingerne i Panasonics salgsvirksomheder over hele verden indsamler lokale oplysninger om services og kvalitet samt kundeforespørgsler med mere. Disse oplysninger bruges til at sikre produkternes kvalitet og sikkerhed og til at udvikle produkter, der opfylder kundernes behov på det enkelte marked.

CS-medarbejdere i Japan deler den viden og erfaring, de har samlet, for at bestræbe sig på at levere bedre kundeservice.

Panasonic anvender en række forskellige metoder til at analysere Voice of Customer (VOC) og bruger resultaterne af disse analyser – ved en koordinering mellem virksomhedens afdelinger for produktplanlægning, design, teknik og kvalitet på den ene side og markedsførings- og salgsafdelinger på den anden – til at forbedre produktudvikling, funktionalitet, kvalitet, brugervejledninger, katalogopdateringer og markedsføringsaktiviteter.

Panasonic anser VOC-aktiviteterne for at være praktiske implementeringer af ledelsesfilosofien om at forbedre kundetilfredsheden. Virksomheden opfordrer alle medarbejdere til at lytte til virksomhedens kunder inden for alle arbejdsområder.

Få mere at vide:

Customer Relations

Informationssikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger

Vi har fået ISO 27001-certificering og fokuserer på informationssikkerhedsforanstaltninger
for at beskytte vores kunder, forretningspartnere og andre.

Forretningsverdenen af i dag kræver brug af IT, f.eks. informationssystemer og internettet. Risikostyring for informationssikkerhed er et meget vigtigt område for virksomheder. Risici som f.eks. lækage af fortrolige eller personlige oplysninger ville medføre store skader og have en stor effekt på virksomhederne, hvilket sandsynligvis ville sprede sig til deres forretningspartnere, kunder og andre involverede grupper eller enkeltpersoner.

Under disse omstændigheder har Panasonic lanceret en "fortrolighedspolitik" foruden at definere "brug og kontrol af oplysninger" i Panasonics adfærdskodeks for at håndtere informationssikkerhed.

Panasonic har fået ISO 27001-certificering for alle afdelinger, der håndterer individuelle kunders personlige oplysninger. Dette sikrer, at personlige oplysninger modtaget fra kunder håndteres korrekt, og at reaktionen vil være hurtig, hvis det usandsynlige skulle ske, at sådanne personlige oplysninger lækkes.

Initiativer til korrekt håndtering af forretningspartneres og kunders oplysninger er af afgørende betydning for en virksomhed, samfundet har tillid til, og Panasonic vil fortsat fokusere på håndtering af informationssikkerhed.

Få mere at vide:

Information Security and Protection of Personal Information

Ansvarlig publicity og reklamering

Panasonics brand value øges med udbygningen
af fair og præcis virksomhedskommunikation.

I de senere år har der været en række virksomhedsskandaler rundt om i verden, og samfundet holder øje med virksomhederne med et stadigt strengere blik. Samfundet er i høj grad begyndt at sætte spørgsmålstegn ved virksomhedsledelse, virksomhedernes sociale ansvar, virksomhedsholdninger og selve den måde, hvorpå virksomhederne ledes generelt. Derfor er virksomhedens kommunikation blevet endnu vigtigere.

Panasonics adfærdskodeks angiver følgende politikker for vores grundlæggende kommunikation som virksomhed.
(1) Kommunikation
Ved hjælp af vores virksomhedskommunikation, som omfatter vores PR- og reklameaktiviteter, vil vi give fair og nøjagtige oplysninger om vores grundlæggende forretningspolitikker samt om vores produkter, services og teknologier med henblik på at informere vores kunder og andre interessenter bedre og derved forbedre værdien af vores mærker. Samtidig vil vi til stadighed lytte til og observere offentligheden for at lære af dem og afspejle deres holdninger i vores forretningsaktiviteter, markedsførings- og merchandising-aktiviteter.
(2) Fair indhold og udtryk
Vi vil ikke komme med fremstillinger, der er vildledende, misvisende, uredelige eller unfair. Vores reklamer må ikke være injurierende eller af politisk eller religiøs art.
(3) Kreativitet og innovation
Vores mål er at udvikle og demonstrere både vores kreativitet og innovation i vores virksomhedskommunikationsaktiviteter og gøre det tydeligt for kunderne, at de kan have fuld tillid til vores mærker.

Få mere at vide:

Responsible Publicity and Advertising

Fair driftspraksisser

I overensstemmelse med lovgivningen og vores egen virksomhedsfilosofi,
stræber vi efter at forbedre sociale normer en for en for at fremme fair forretningspraksisser.

Efterhånden som virksomhedens aktiviteter udvides globalt, forekommer uhensigtsmæssig adfærd med en vis hyppighed – ikke kun grundet bevidst uhæderlige og kriminelle handlinger, men også grundet en manglende opmærksomhed og forståelse. Hos Panasonic mener vi, at overholdelse af lovgivning, bestemmelser og vores egen virksomhedsfilosofi i alle vores forretningsaktiviteter udgør det altafgørende grundlag for vores virksomhed. Vi stræber efter at opnå fuld efterlevelse af disse regler med et mål om at fremme fair driftspraksisser i alle lande og områder i verden og opnå et bæredygtigt samfund. Dette er Panasonics adfærdskodeks, som indeholder kravene i OECD's (Organisation for Economic Co-operation and Development) retningslinjer for multinationale virksomheder og andre normer.

Med henblik på efterlevelse af vores eget adfærdskodeks har vi et globalt netværk af juridiske afdelinger, direktører og afdelingsledere, der står for at sikre overholdelse af adfærdskodekset, samt ledende medarbejdere med ansvar for eksportkontrol og andre personer, som er ansvarlige for at føre tilsyn med forskellige andre funktioner i vores virksomheder, forretningsenheder og regionale hovedkvarterer uden for Japan.

Hvert år udnævner vi september til "Compliance Awareness Month" med en stor indsats for at styrke vores opmærksomhed på behovet for at overholde etiske og juridiske krav. I løbet af denne måned gennemfører vi en undersøgelse om opmærksomhed på efterlevelse for at kontrollere, hvor udbredt opmærksomhed på efterlevelse er blandt vores medarbejdere over hele verden. Derudover foretager vi også en årlig kontrol af status for overholdelse og praksis for Panasonics adfærdskodeks på alle vores forretningsadresser over hele verden.

For at forhindre uhensigtsmæssig adfærd og opnå hurtige løsninger har vi desuden etableret hotlines for whistleblowers på vores inden- og udenlandske forretningsadresser og for vores forretningspartnere.

Ved hjælp af disse tiltag kan vi bedre forstå problemerne og derefter tage initiativer til at foretage forbedringer på forretningsadresseniveau. Vi vil også samle disse løsninger på en samlet, udførlig måde på koncernhovedkontorniveau og derefter udbrede dem gennem koncernomspændende forholdsregler baseret på sociale forhold. I øjeblikket er vores fokusområder overholdelse af monopollovgivningen og forebyggelse af korruption.

Få mere at vide:

Fair Operating Practices

Respekt for menneskerettigheder

Panasonic har defineret et konkret sæt politikker om menneskerettigheder
og opbygget et administrationssystem for politikoverholdelse.

Respekten for menneskerettigheder er en grundlæggende regel i det internationale samfund, og respekt for både kunders og medarbejderes rettigheder er en vigtig overvejelse for en virksomhed, hvis forretningsaktiviteter har bredt sig til hele verden.

Panasonic har udtrykkeligt erklæret i sit adfærdskodeks, at "vi skal respektere menneskerettighederne og gøre vores bedste for at forstå, anerkende og respektere andre menneskers forskelligartede kulturer, religioner, tankegange, lovgivninger og bestemmelser i de forskellige lande og områder, hvor vi driver forretning." Panasonic understøtter de grundlæggende principper i FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne, ILO's (International Labour Organization) erklæring om de grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen samt OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, og de fleste af de principper, der findes i disse erklæringer og retningslinjer, er blevet en del af Panasonics adfærdskodeks. Derudover integrerer Panasonic ideer vedrørende globale menneskerettigheder i ledelsen. Dette inkluderer henvisning til FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv, som blev vedtaget af FN's Menneskerettighedsråd i juni 2011.

I skatteåret 2015 vedtog Panasonic "Globale politikker for menneskerettigheder og arbejde" og implementerede et administrationssystem for overholdelse af denne politik. Dette system omfatter en vejledning, der gennemgår procedurerne for korrekt vurdering af risikoen for og påvirkningen af menneskerettigheder, gennemførelse af selvvurderingskontroller for at identificere risici, afhjælpning af disse identificerede risici og udførelse af løbende forbedringer og andre komponenter. Med start i skatteåret 2016 vil Panasonic fortløbende anvende dette system på arbejdspladser over hele verden.

Den administrerende direktør er den chef, som har ansvaret for at fremme menneskerettighedsinitiativer. De ansvarlige afdelinger består af afdelingen for HR og forholdene på arbejdsmarkedet grundlagt i Panasonics hovedkontor samt HR-afdelinger etableret i alle forretningsenheder. Desuden blev der etableret en rådgivningsskranke i hver virksomhed og forretningsenhed med henblik på at tilbyde medarbejderne et sted, hvor de kunne diskutere eventuelle bekymringer om sexchikane, chikane på grundlag af magtforskelle og en lang række andre emner relateret til menneskerettigheder. Derudover er alle former for diskrimination forbudt for at beskytte medarbejdernes rettigheder, og politikkerne omfatter også, blandt meget andet, problemstillinger i forbindelse med administration af arbejdstider og løn.

Ud over indsatsen i forhold til medarbejderne vil Panasonic samarbejde med sine leverandører over hele verden om at respektere menneskerettighederne og forstå lovgivningen og arbejdspraksisserne korrekt i de forskellige lande.

Få mere at vide:

Respect for Human Rights

HR-udvikling og fremning af mangfoldighed

Fremning af aktiviteter for HR-udvikling og mangfoldighed,
hvor hver enkelt medarbejder kan udnytte sine evner fuldt ud uanset alder, køn eller nationalitet.

Panasonics virksomhed vokser, og det er utrolig vigtigt, at der skabes en organisationskultur, som er rustet til HR-udvikling, hvor den enkelte medarbejder kan udnytte sine respektive evner fuldt ud for at udvikle virksomheden yderligere.
Derfor anser Panasonic fremning af mangfoldighed som en afgørende del af forretningsstrategien og tilbyder af den grund en lang række muligheder for alle med evner og ambitioner – og stræber aktivt efter at skabe et arbejdsvenligt miljø.
I skatteåret 2011 samlede Panasonic denne tankegang i en global mangfoldighedspolitik. Siden dengang er denne politik blevet implementeret globalt.

Global mangfoldighedspolitik

Panasonic-koncernen er nu en af verdens førende virksomhedskoncerner og tilbyder en række forskellige produkter inden for elektroniske forretningsområder relateret til vores hverdag. Med et mål om at bidrage til fremgang i samfundet og at berige folks liv gennem produktion spiller alle medarbejdere en vigtig rolle i deres job og i forbindelse med at fremme Panasonics forretningsaktiviteter.
Panasonic er en gruppe mennesker, der har forskellige regionale, kulturelle og historiske baggrunde. Selvom alle mennesker er forskellige med hensyn til nationalitet, alder og køn, har de alle deres egen individualitet og deres egne evner. Hver enkelt person har flere forskellige ideer, og ved at dele disse ideer i forskellige lande og på forskellige forretningsområder kan vi skabe flere innovative værdier. Derfor vil Panasonic fortsat være en koncern, der altid indsamler visdom og ansporer til innovation med de ovennævnte følger. Vi har et stort håb om, at vi ved brug af vores forskelligartede tankegang og synspunkter kan levere produkter og services som ingen anden i verden til vores kunder.
For at opnå dette er det vigtigt at give en chance for succes til motiverede mennesker i alle lande og områder, uanset køn, nationalitet eller nogen andre kendetegn. Vi har udvidet vores mangfoldighedsaktiviteter for at få mest muligt ud af hver enkelt medarbejders individualitet og evner og for at støtte deres succes i koncernen på globalt plan. Vi vil fortsat tage mod udfordringen om at blive "førende inden for mangfoldighedsfremmende aktiviteter i hvert enkelt land og område."

Ved udvælgelse af ledelseskandidater og HR-udvikling inden for ledelsesområdet har Panasonic samlet standarder, systemer, processer og IT på globalt plan. Virksomheden opdager og plejer de bedst egnede kandidater uanset alder, køn eller nationalitet og gør en stor indsats for at planlægge karriereudvikling og -fremning for medarbejderne.

Panasonic har etableret kvantitative mekanismer til evaluering af kandidater til store koncernposter ved hjælp af en fælles, global standard. Alle stillinger på et vist niveau og derover anses for "ledelsesmæssige", og virksomhedsdivisionen fører tilsyn med både nuværende topledere og successionskandidater. Desuden har virksomheden etableret en "talent-ledelse-komité" som et sted, hvor det er muligt at diskutere og overveje karriereudvikling og promovering af successionskandidater til større poster objektivt, transparent og åbent.

Virksomheden vil fortsat forbedre processen med opdagelse, pleje og promovering af talent uden hensyntagen til alder, køn og nationalitet.

Få mere at vide:

Human Resources Development and Promoting Diversity

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Bedre håndtering af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
for at skabe en rar og sikker arbejdsplads og velfærd for alle medarbejdere.

En af de vigtigste udfordringer for virksomheder er at skabe en sikker og rar arbejdsplads og bevare både den fysiske og mentale sundhed for medarbejderne.

Målet med Panasonic-koncernens håndtering af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er at fremme en rar og sikker arbejdsplads gennem en indsats baseret på de mest avancerede bedste praksisser, som vil bidrage til koncernens medarbejderes velfærd og udvikling af virksomheden. Derudover har koncernen i egne bestemmelser angivet, at virksomheden vil tage meget hensyn til sundheden og sikkerheden for underleverandørernes medarbejdere, som arbejder fuld tid på Panasonics lokaliteter.

For at bibeholde vores indsats vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen – og for konstant at forbedre den – har Panasonic implementeret et system til håndtering af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen på næsten alle produktionsanlæg på globalt plan. De systemer, der er implementeret på virksomhedens områder, består primært af Panasonics system til håndtering af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, som omfatter OHSAS18001-standarden, suppleret med virksomhedens unikke perspektiv. Efter anmodning fra kunder sørger Panasonic også for ekstern OHSAS18001-certificering for virksomhedens områder.

Ved hjælp af dette system giver Panasonic alle medarbejdere klare roller og ansvarsområder, hvilket øger engagementet i sundheds- og sikkerhedsrelaterede aktiviteter. Systemet omfatter også jævnlige vurderinger af direktørerne for forretningsstederne, så virksomheden kan revidere disse aktiviteter efter behov. Panasonic gennemfører med jævne mellemrum – som minimum årligt – risikovurderinger for at afdække eventuelle resterende risici for ulykker eller sygdomme på arbejdspladsen og for at reducere disse risici, hvilket virksomheden gør resolut og i rækkefølge alt efter graden af alvorlighed. Desuden deler Panasonic, når der er sket en arbejdsulykke i virksomheden, den som en casestudy via virksomhedens intranet, så der kan tages forholdsregler på alle forretningssteder for at forhindre, at ulykken sker igen.

Panasonic-koncernens medarbejdere med ansvar for sundhed og sikkerhed deltager i et årligt forum for medarbejdersundhed og -sikkerhed, hvor de sammen lærer af casestudies om indsatser på forskellige forretningssteder, deltager i foredrag med gæstelærere og deltager i andre aktiviteter for at øge deres viden og anvende den i praksis på hvert enkelt forretningssted.

Få mere at vide:

Occupational Health and Safety

Ansvarlig forsyningskæde

Vi stræber efter at skabe en bæredygtig forsyningskæde gennem CSR-indkøb
i samarbejde med vores leverandører.

I dag er indkøb af råstoffer og reservedele en væsentlig forretningsaktivitet inden for produktion. Panasonic insisterer på, at disse aktiviteter respekterer visse sociale ansvarsområder, f.eks. respekt for menneskerettigheder og miljøet.

Af den grund er det ikke længere nok at levere enestående kvalitet og teknologier. Derudover stræber Panasonic efter at sikre, at virksomheden kun gør forretninger med leverandører, som opfylder deres sociale ansvar på fem områder: rent indkøb, grønt indkøb, efterlevelse af lovgivningen og sociale normer, informationssikkerhed og respekt for menneskerettigheder, arbejde og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

For at sikre, at medarbejdere involveret i indkøbsaktiviteter bedre kan forstå CSR-indkøb, og for at øge deres opmærksomhed på CSR-indkøb har vi skabt interne regler og vejledninger for CSR-indkøb og udbredt de nødvendige oplysninger via skriftligt materiale, vores intranet og undervisningssessioner.

Vi inkluderer CSR-termer i vores standardkøbsaftaler med de leverandører, der leverer vores reservedele og materialer. Disse termer inkluderer emner i forbindelse med menneskerettigheder, emner vedrørende det at sørge for en sikker arbejdsplads og emner relateret til omtanke for miljøet. Disse aftaler er baseret på den forståelse, at leverandørerne accepterer at rette sig efter Panasonics ledelsesfilosofi, retningslinjer for CSR-indkøb og "Til leverandører"-dokumenterne.

Krav inkluderet i standardkøbsaftalerne:

  • Iagttagelse af tilstrækkelig omtanke for medarbejdernes menneskerettigheder
  • Tilbud om et sikkert og passende arbejdsmiljø
  • Ingen diskrimination. Leverandører skal stræbe efter at tilbyde ens muligheder til medarbejderne.
  • Deltagelse i proaktiv, ærlig dialog med medarbejderne i et forsøg på at opbygge sunde relationer og løse problemer
  • Ingen brug af tvangsarbejde, børnearbejde, ulovlig ansættelse af fremmedarbejdere eller andre ulovlige ansættelsespraksisser
  • Medarbejdernes arbejdsforhold, herunder løn og arbejdstid, skal være i overensstemmelse med lovgivningen i det land eller område, hvor forretningsaktiviteten finder sted
  • Leverandører skal kræve og sikre, at deres leverandører og underleverandører også overholder disse principper
  • Hvis der opdages overtrædelser, skal de indberettes omgående og håndteres med det samme osv.

Med hensyn til konfliktmineraler, som finansierer organisationer, der handler uden ordentlig hensyntagen til menneskerettigheder, deltager i ødelæggelse af miljøet, praktiserer korruption og på anden måde agerer uetisk i konfliktzoner, stræber vi desuden efter at leve op til OECD's (Organisation for Economic Cooperation and Development) vejledning om due diligence i leverandørkæden for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder (Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas).

Gennem denne indsats stræber vi sammen med vores leverandører efter at skabe bæredygtige forsyningskæder.

Få mere at vide:

Responsible Supply Chain

Forholdet til samfundet

Udrulning af globale corporate citizenship-aktiviteter med fokus på prioritetsområder
som f.eks. miljø og energi samt støtte til udvikling af næste generation.

I september 2015 blev SDG'er (Sustainable Development Goals) indført i FN's hovedkvarter i New York som efterfølger til MDG'erne (Millennium Development Goals). SDG'erne klassificerer 17 store sociale problemer fælles for menneskeheden og staterne, hvor der er brug for en hurtig indsats for at skabe et bæredygtigt samfund.

For at opnå et bæredygtigt samfund mener Panasonic, at der er en stadigt større pligt til at håndtere global opvarmning og andre miljøproblemer, rovdrift på ressourcer og energikilder, fattigdom, ulighed og sociale problemer som f.eks. et aldrende samfund med en lavere fødselsrate. Panasonic mener også, at det er af afgørende betydning at støtte den næste generation, hvis samfundet skal kunne løse disse problemer.

Som følge heraf mener Panasonic, at de mest effektive områder, hvor virksomheden kan bidrage, er i forhold til at reagere på miljømæssige og energirelaterede problemer og støtte udviklingen af næste generation – begge initiativer udnytter fuldt ud den erfaring og de ressourcer, som Panasonic har opnået gennem miljøbevidste produkter, teknologisk udvikling og produktion. Derfor er disse to initiativer i fokus for Panasonics corporate citizenship-aktiviteter (sociale bidrag givet som samfundsborger).

Panasonic anser uddannelse og sameksistens for at være det ledende princip bag aktiviteterne, som er rettet mod at skabe et bæredygtigt samfund. Global set udruller virksomheden corporate citizenship-aktiviteter og arbejder på at løse samfundsmæssige problemer med et mål om at skabe et samfund, der er bedre for alle over hele verden.

Derudover anser Panasonic corporate citizenship-aktiviteterne for at være en investering i samfundet. For at styrke fundamentet for samfundet indgår Panasonic aktivt partnerskaber og samarbejder med mange forskellige interessenter.

Få mere at vide:

Community Relations