https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Personaliosakonna põhimõtted

Basic Approach of Human Resources

„Inimesed on ettevõtte alustalad. Enne, kui asuda tooteid looma, tuleb tähelepanu pöörata inimestele.” Sellest filosoofiast lähtudes on Panasonic kogu ettevõtte ajaloo vältel pannud rõhku tööjõu arendamisele. Meie personalipoliitika põhialus on ettevõtte ja töötajate vahel selliste suhete rajamine, millest võidaksid mõlemad pooled. Selle eesmärgi saavutamiseks kasutame mitmesuguseid algatusi, milles on oluline osa juhtkonna osalusel, tulemuslikkusel põhineval hindamisel ja lugupidamisel töötajate suhtes. Sisuliselt tähendab see lähenemist, et töötame korraga kahe eesmärgi nimel: ettevõtte tulemuslikkuse suurendamine ning töötajatele töö kaudu eneseteostuse võimaldamine. Soovime, et Panasonicust saaks töötajate jaoks sõbralik ja rohkem rahuldust pakkuv töökeskkond.

Töötajate koolitus ja arendamine

Töötajate arendamine

Ettevõtte väärtus on tema töötajates. Juba see vana käibetõde näitab, et ilma töötajate arengu eest hea seismata ei saa ka ettevõte ise areneda. Ettevõtte töötajaskonna areng peab olema pidev, igapäevane protsess ja selle tagamine on juhtkonna üks kõige olulisimaid kohustusi.

Juhtivtöötajad peaksid meeles pidama seda, et innovatsiooni viimiseks teisteni peab juht alustama sellest, et tuua uuendusmeelsus esmalt iseendani. Selleks, et tagada personali kõrge kvaliteet ja aidata kaasa iga töötaja personaalsele arengule, ei tohi töötajaskonna igakülgset arendamist mitte mingil juhul unarusse jätta.

Seetõttu koostas Panasonic juba 1957. aastal „Personalipoliitika”, mis muu hulgas sisaldab järgmisi dokumente: „Töötajate arendamise põhieesmärk”, „Nõudmised kõigile Panasonicu kontserni töötajatele” ja „Juhtivtöötajate juhised”. Selle poliitika rakendamiseks üle kogu maailma koostasime „Töötajate arendamise poliitika”, mis sisaldab meie põhimõtteid lihtsamas ja arusaadavamas keeles ning on mõnevõrra lühem ja konkreetsem. Personalipoliitikast informeeritakse kõiki Panasonicu kontserni töötajaid. Meie eesmärk on edendada iga üksikisiku individuaalset arengut ja luua ettevõttes selleks sobilik keskkond.

Töötajate arendamise poliitika (väljavõte)

I. Töötajate arendamise põhieesmärk
Töötajate arendamine selleks, et nad mõistaksid paremini Panasonicu juhtimispõhimõtteid (BBP) ja annaksid endast parima, et täita oma töökohustusi nendest põhimõtetest lähtuvalt; kitsamalt öeldes on eesmärk tagada, et inimesed oskaksid täita allpool esitatud nõudmisi kõigile Panasonicu kontserni töötajatele.

II. Nõudmised kõigile Panasonicu kontserni töötajatele
Järgmised punktid on nõudmised, mida tuleks täita kõigil Panasonicu kontserni töötajatel. Kõigilt töötajatelt oodatakse nende juhtnööride järgimist ja enda arendamise jätkamist.

 1. Praktiseerige meie juhtimispõhimõtteid
 2. Suhtuge väljakutsetesse innuga
 3. Mõelge ja tegutsege innovaatiliselt
 4. Respekteerige erinevusi ja mitmekesisust
 5. Mõelge globaalselt

III. Juhtivtöötajate juhised
Ettevõtte töötajaskonna areng peab olema pidev, igapäevane protsess ja selle tagamine on juhtkonna üks kõige olulisimaid kohustusi. Allpool toodud juhised on mõeldud juhtivtöötajatele ja neid tuleb kindlasti täita, et tagada „tähelepanu pööramine inimestele, enne kui asuda tooteid looma”.

 1. Olge juhina enesekindel ja lähtuge oma veendumustest
 2. Rajage selline organisatsioon ja keskkond, mis võimaldab töötajatel oma potentsiaali saavutada
 3. Innustage teisi inimesi ennast ise edasi arendama
 4. Pakkuge töötajatele väljakutseid ja võimalust oma eesmärke täita
 5. Looge töökohad, kus erinevusi väärtustatakse ja austatakse
 6. Näidake töötajatele, et nende pingutusi hinnatakse
 7. Arendage täisväärtuslikud juhtkonna ja töötajatevahelised suhted