A minőségi szint növelése és gondoskodás a termékbiztonságról

A Panasonic számára a termékbiztonság elsődleges fontosságú,
és a vállalat olyan termékeket gyárt, amelyek valóban a vásárlók hasznára válnak.

A Panasonicnál nagy hangsúlyt fektetünk a termékbiztonságra, és olyan biztonságos és megbízható termékek gyártására törekszünk, amelyeket vásárlóink világszerte, a helyzetüktől függetlenül képesek használni.

Ennek megfelelően a Panasonic Minőségi irányelve kimondja, hogy a vállalat „valóban kiszolgálja a vásárlókat azáltal, hogy a vásárlói és társadalmi igényeknek folyamatosan megfelelő termékeket és szolgáltatásokat biztosít”. A Panasonic egy másik, a termékbiztonságra vonatkozó külön irányelvvel azt is biztosítja, hogy a minőségbiztosítási és termékbiztonsági elképzeléseket a teljes Panasonic csoport betartja.

Azért, hogy ezek az irányelvek a gyakorlatban is megvalósuljanak, minden vállalat olyan rendszert vezetett be, amellyel egyéni felelősség és önszabályozás mellett, a minőségbiztosítási igazgató felügyelete alatt végzi az üzleti tevékenységét. Emellett a Panasonic rendszeresen tart „minőségstratégiai megbeszéléseket” és „minőségfelügyelői megbeszéléseket”. Ezek a megbeszélések fejleszti a csoporton belüli együttműködést, és előremozdítják a minőségfejlesztési erőfeszítéseket.

A termékbiztonságot előtérbe helyező gyártási folyamatok megvalósítása érdekében 2012-ben a Panasonic átszervezte a teljes csoport Általános Termékbiztonsági Bizottságát, és létrehozott egy ez alá tartozó biztonságtechnológiai munkacsoportot, valamint egy biztonságiszabvány-munkacsoportot. E munkacsoportok segítségével a vállalat szigorúan alkalmazott biztonsági technológiákat és beágyazott termékbiztonsági szabványokat dolgozott ki, amelyek egy jobb, egységesebb rendszerhez vezettek. Mivel egyre fontosabbak a gépkocsik, robotok és egyéb termékek biztonsági funkciói, a Panasonic a minőségi szabványoknak való megfelelést csoporton belüli partnerkapcsolatokkal segíti elő, így biztosítva, hogy a biztonsági előírások ezekben a termékkategóriákban alkalmazásra kerülnek.

Abban a rendkívül valószínűtlen esetben, ha egy termékekkel kapcsolatos baleset fordulna elő, a Panasonic azonnal felméri az esethez kapcsolódó tényeket, elemzi az okokat, és teszteket hajt végre. Ha a vállalat úgy ítéli meg, hogy egy termékekkel kapcsolatos baleset komolynak számít, a pontos részleteket tartalmazó jelentés gyorsan eljut a vállalat vezetőihez és a megfelelő kormányhivatalokba. Mindeközben a vásárlók biztonsága érdekében a Panasonic csoport egy emberként fáradozik a megfelelő lépések megtételén.

Tudjon meg többet:

A minőségi szint növelése és gondoskodás a termékbiztonságról

Ügyfélkapcsolatok

Az „igaz szolgáltatás” filozófiájának jegyében vásárlóink bizalmat, nyugalmat és elégedettséget kapnak.

A Panasonic vezetői filozófiája mindig is a társadalomhoz termékekkel és szolgáltatásokkal történő hozzájárulás volt, miközben vásárlóinkat helyeztük az előtérbe. Ezen filozófia alapján a vállalat az ügyfelek elégedettségének javítására törekszik, és olyan termékeket, megoldásokat és szolgáltatásokat nyújt, amelyek világszerte gazdagabbá teszik az emberek életét.

Amikor a Panasonic javítási és ügyfél-támogatási szolgáltatásokat nyújt a globális szolgáltatási hálózatán keresztül, őszinteségre, pontosságra és gyorsaságra törekszik, és alázatossággal, megbecsüléssel jár el. Ennek alapja az „igaz szolgáltatás” elve, amelyet a vállalat alapítója szóban fogalmazott meg. A vállalat alapvető hozzáállása az, hogy a vásárlók megbízhatóságot, nyugalmat és elégedettséget kapjanak.

Emellett a Panasonic meghatározott egy sor alapszabályt a vásárlók kérdéseire és panaszaira való válaszadással kapcsolatban (ezek kompatibilisek az ISO 10002 szabvánnyal). A válaszadási alapszabályok alapján és az egyes országok, illetve területek törvénykezési rendszerének figyelembe vételével kialakítottunk egy ISO-kompatibilis felügyeleti rendszert.

Az ügyfél-elégedettségi tevékenységeket a Panasonic ügyvezető alelnöke felügyeli, és megvalósításuk a főiroda és a leányvállalatok közötti együttműködésben történik. A Panasonic értékesítési vállalatainak ügyfél-elégedettségi osztályai világszerte gyűjtenek helyi adatokat a szolgáltatásokkal és a minőséggel, valamint az ügyfelek kéréseivel és hasonlókkal kapcsolatban. Az ilyen információk felhasználásával biztosítható a termékminőség és -biztonság, és ezek az adatok az egyes piacok vásárlói igényeinek megfelelő termékek kifejlesztéséhez is hozzájárulnak.

A japán ügyfél-elégedettségi csapat megosztja az összegyűjtött tudást és tapasztalatokat a még jobb támogatási szolgáltatás érdekében.

A Panasonic többféle módot is alkalmaz a vásárlói vélemények elemzésére, és az elemzések eredményeit – egyrészt a termékek tervezési, kialakítási, gyártási és minőségbiztosítási részlegeiben, másrészt a marketing- és értékesítési részlegekben – a termékfejlesztés, a funkciók, a minőség, a használati útmutatók, a katalógusfrissítések és a marketingtevékenységek minőségének javítására használja fel.

A Panasonic ezeket a tevékenységeket a menedzsment-filozófia gyakorlati megvalósításának tekinti, amelynek a célja az ügyfélelégedettség növelése. A vállalat arra biztatja minden alkalmazottját, hogy mindennapi munkájuk során folyamatosan legyenek figyelemmel a vásárlói véleményekre.

Tudjon meg többet:

Ügyfélkapcsolatok

Adatbiztonság és a személyes adatok védelme

Megszereztük az ISO 27001 minősítést, és nagy hangsúlyt fektetünk az adatbiztonsági intézkedésekre annak érdekében, hogy vásárlóinkat, valamint üzleti és egyéb partnereinket ne érhesse kár.

A mai üzleti világ alapvető része az informatika, például az információs rendszerek és az internet. Az adatbiztonsági kockázatkezelés rendkívül fontos a vállalatok számára. A bizalmas vagy személyes adatok kiszivárgásához hasonló kockázatok képesek nagy kárt okozni; ezek és nagy hatással vannak a vállalatokra, és egy ilyen esemény valószínűleg továbbterjed az üzleti partnerekre, vásárlókra és egyéb csoportokra vagy személyekre.

Mindezek miatt a Panasonic amellett, hogy a Magatartási kódexben létrehozott egy adathasználatra és -kezelésre vonatkozó szakaszt, Adatvédelmi irányelveket határozott meg.

A Panasonic minden olyan divízió számára megszerezte az ISO 27001 minősítést, amely a vásárlók személyes adatait kezeli. Így biztosítható, hogy a vásárlóktól kapott személyes adatok kezelése megfelelően történjen, és hogy abban a valószínűtlen esetben, ha ki is szivárognának személyes adatok, a reakció gyors legyen.

Az üzleti partnerek és az ügyfelek adatainak megfelelő kezelésére vonatkozó kezdeményezések életbevágóan fontosak egy olyan vállalat számára, amely a társadalom bizalmát élvezi, és a Panasonic továbbra is kiemelt fontossággal kezeli az adatbiztonságot.

Tudjon meg többet:

Adatbiztonság és a személyes adatok védelme

Felelősségteljes kommunikáció és reklám

A Panasonic márkanév értékének növelése
a valóságnak megfelelő és pontos vállalati kommunikációval.

Az elmúlt években számos nagyvállalati botrány robbant ki világszerte, és a társadalom egyre szigorúbban tekint a nagyvállalatokra. A társadalom elkezdte határozottan megkérdőjelezni a nagyvállalati kormányzást, a nagyvállalatok társadalmi felelősségét, a nagyvállalatok hozzáállását, valamint az üzletvitel általános módját. Ebből következően a nagyvállalati kommunikáció is egyre fontosabbá vált.

A Panasonic Magatartási kódexe az alábbi irányelveket határozza meg a nagyvállalati alapszintű kommunikációra vonatkozóan.
(1) Kommunikáció
A vállalati kommunikáción keresztül (amely felöleli a PR- és hirdetési tevékenységeinket) valós és pontos információt szolgáltatunk alapvető üzleti irányelveinkkel, termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és technológiáinkkal kapcsolatban. Ennek célja a vásárlóink és a részvényeseink tájékoztatásának fejlesztése, és ezen keresztül a márkáink értékének növelése. Ezzel együtt továbbra is folyamatosan figyelünk a közösség véleményére, hogy tanulhassunk abból, valamint hogy üzletviteli, marketing- és kereskedelmi tevékenységeink tükrözhessék azt.
(2) Valós tartalom és kifejezésmód
Nem kommunikálunk megtévesztő, félrevezető, tisztességtelen vagy igazságtalan módon. A hirdetéseink nem lehetnek rágalmazó, politikai vagy vallási jellegűek.
(3) Kreativitás és újítás
Célunk a fejlődés, valamint hogy a kreativitásunk és újító hozzáállásunk megjelenjen a vállalati kommunikációban is; így a vásárlók is tisztában lesznek azzal, hogy megbízhatnak a márkáinkban.

Tudjon meg többet:

Felelősségteljes kommunikáció és reklám

Igazságos üzemeltetési gyakorlatok

A törvénynek és a saját vállalati filozófiánknak megfelelően
törekszünk a társadalmi normák egyenkénti javítására az igazságos üzleti módszerek elősegítése érdekében.

A nagyvállalati működés globális terjedésével időnként előfordulnak helytelen megoldások, nem csak a szándékosan félrevezető és bűnnek számító tevékenységek, hanem a tudatosság és az ismeretek hiánya miatt is. A Panasonic vállalatnál hisszük, hogy a törvények, a szabályozások és a saját vállalati filozófiánk minden üzleti tevékenységben való követése a vállalatunk alapja. Törekszünk ezeknek a szabályoknak a betartására; célunk az igazságos üzemeltetési gyakorlatok előmozdítása a világ minden országában és régiójában, valamint a fenntartható társadalom megvalósítása. Ez a „Panasonic Magatartási kódex”, amely tartalmazza a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) multinacionális vállalatai számára kialakított irányelveit és egyéb normákat.

A saját Magatartási kódexünk betartása érdekében globális jogiosztály-, igazgatói és ügyvezetői hálózattal rendelkezünk, amelynek feladata a Megfelelési kódex betartásának biztosítása. Az exportfelügyeleti menedzserek és a Japánon kívüli vállalataink, üzleti divízióink és regionális központjaink egyéb funkcióiért felelős személyek feladata ugyanez.

Minden évben a szeptembert tűzzük ki „megfelelőségi hónapnak”, amely során emlékeztetjük magunkat az etikai és a jogi követelmények betartásának alapvető fontosságára. Ebben a hónapban végezzük el a „megfelelőségi felmérést”, amellyel világszerte az alkalmazottaink körében ellenőrizzük a megfelelőségi elvárások ismeretét. Emellett évente világszerte minden üzleti helyszínünkön ellenőrizzük, hogy a Panasonic Magatartási kódexet milyen mértékben tartják be.

Emellett a nem megfelelő eljárások elkerülése és a gyors megoldások érdekében forró drótot üzemeltetünk, amelyen a hazai és a külföldi üzleti helyszíneken a hibákat tapasztalók, illetve az üzleti partnereink bejelenthetik a problémákat.

Ezeken az erőfeszítéseken keresztül pontosabban megérthetjük a problémákat, hogy ezután az üzleti helyszínek szintjén kezdjünk el foglalkozni azok megoldásával. Ezeket a megoldásokat a csoportközpont szintjén egységes, átfogó módon összevonjuk, és ezek alapján a társadalmi körülményeknek megfelelő vállalati szintű intézkedéseket hozunk. Jelenleg a fő témakörök a karteljogi törvényeknek való megfelelés és a korrupció megelőzése.

Tudjon meg többet:

Igazságos üzemeltetési gyakorlatok

Az emberi jogok tisztelete

A Panasonic konkrét irányelveket fogalmazott meg az emberi jogokkal kapcsolatban,
és egy menedzsmentrendszert alakított ki a megfelelés érdekében.

Az emberi jogok tisztelete a nemzetközi közösség egyik alapvető szabálya, és a vásárlók és az alkalmazottak jogainak tisztelete fontos egy olyan vállalat számára, amely a világ minden pontjánfolytat üzleti tevékenységet.

A Panasonic határozottan kijelenti a Magatartási kódexben, hogy „tiszteletben kell tartanunk az emberi jogokat, és minden erőfeszítést meg kell tenni az olyan országok és régiók különféle kultúráinak, vallásainak, nézeteinek, törvényeinek és lakóinak megértéséért, elismeréséért és tiszteletéért, ahol üzleti tevékenységet folytatunk”. A Panasonic támogatja az ENSZ által kiadott Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, az Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkahelyi alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatát, valamint az OECD multinacionális vállalatokhoz intézett irányelveit; ezen nyilatkozatok és irányelvek legfontosabb elvei bekerültek a Panasonic Magatartási kódexbe. Továbbá a Panasonic üzletviteli módjában is megjelennek a globális emberi jogokkal kapcsolatos elképzelések. Ez többek között azokat az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelveket jelenti, amelyeket az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2011. júniusban fogadott el.

a 2015-ös pénzügyi évben a Panasonic meghatározta a globális emberi jogokkal és a munkával kapcsolatos irányelveket, és az irányelveknek való megfelelést egy menedzsment-rendszer kialakításával biztosítja. A rendszer alkotóelemei többek között az emberi jogokra kapcsolatos kockázatok és az emberi jogokra kifejtett hatások megfelelő felmérési eljárásai, a kockázatokat azonosító önértékelések, az azonosított kockázatok kiküszöbölése, valamint a folyamatos fejlődés. A 2016-os pénzügyi évvel kezdődően a Panasonic fokozatosan bevezeti ezt a rendszert a munkahelyekre világszerte.

Az emberi jogi kezdeményezések előremozdításáért a vezérigazgató a felelős. A részlegek szintjén a Panasonic székhelyén működő Emberi erőforrások és munkaügyi kapcsolatok osztálya, valamint az egyes üzleti divíziók emberierőforrás-osztályai a felelősek. Emellett minden vállalati és üzleti divízióban létrehoztunk egy konzultációs szolgáltatást, ahol az alkalmazottak beszélhetnek a szexuális zaklatással, a hatalmi különbségeken alapuló zaklatással, illetve az emberi jogokhoz kapcsolódó egyéb témakörök széles skálájával kapcsolatos aggodalmaikról. Emellett a dolgozói jogok védelmében a megkülönböztetés minden formája tiltott, az irányelvek pedig többek között a munkaidő és a bérek menedzsmentjére vonatkozó tételeket is tartalmaznak.

A Panasonic az alkalmazottakat érintő erőfeszítések mellett világszerte a beszállítóival is együttműködik az emberi jogok betartása, valamint az egyes országok törvényeinek és munkaügyi gyakorlatainak megfelelő megértése érdekében.

Tudjon meg többet:

Az emberi jogok tisztelete

Emberierőforrás-fejlesztés és a sokszínűség elősegítése

Az emberierőforrás-fejlesztéssel és a sokszínűséggel kapcsolatos tevékenységek előremozdítása,
hogy minden egyes alkalmazott teljes mértékben kiaknázhassa a tehetségét kortól, nemtől vagy származástól függetlenül.

A Panasonic folyamatosan növekszik, ezért alapvetően fontos egy olyan, az emberi erőforrások fejlesztésére összpontosító vállalati kultúra kialakítása, amelyben az egyes alkalmazottam teljes mértékben kihasználhatják tehetségüket a vállalat fejlődésének előremozdítása érdekében. A Panasonic ezért a sokszínűség előremozdítását az üzleti stratégia kulcsfontosságú részének tekinti, és számos lehetőséget biztosít a tehetséges és ambiciózus alkalmazottak számára, emellett aktívan törekszik a munkavégzésnek kedvező környezet kialakításában. A 2011-es évben a Panasonic a Globális szokszínűségi irányelvben mindezeket írásban is megfogalmazta. Azóta ez az irányelv már globálisan is alkalmazásra került.

Globális sokszínűségi irányelv

A Panasonic csoport a világ vezető üzleti csoportjainak egyike, és a mindennapi élethez kapcsolódó elektronikus eszközök széles választékát kínálja. A vállalat célja a közösséghez való hozzájárulás és az emberek életének gazdagabbá tétele a termékeken keresztül, minden alkalmazott vezető szerepet tölt be a saját feladatkörében és a Panasonic üzleti tevékenységeinek előremozdításában.

A Panasonic olyan emberek csoportja, akik különböző vallási, kulturális ér történelmi háttérrel rendelkeznek. Bár származás, kor és nem tekintetében mindenki különböző, mindenki saját egyéniséggel és képességekkel rendelkezik. Minden egye személy számos különböző ötlettel áll elő, és az ilyen ötletek országok és üzleti területek közötti megosztásával innovatívabb értékeket teremthetünk. A Panasonic ezért továbbra is olyan csoport lesz, amely a közös erőfeszítésből merít tudást és ihletet. Erősen él bennünk a remény, hogy a sokszínű hozzáállás és nézőpont segítségével a világon semmivel sem összemérhető termékeket és szolgáltatásokat biztosíthatunk a vásárlóinknak.

Ezért fontos megadni a siker esélyét minden ország és terület motivált alkalmazottai számára, nemtől, származástól és más hasonló tulajdonságoktól függetlenül. Bővítettük a sokszínűséggel kapcsolatos tevékenységeinket, hogy a legtöbbet hozhassuk ki az egyes alkalmazottak egyéniségéből és képességeiből, valamint hogy globális szinten támogassuk a csoport érdekében végzett erőfeszítéseiket. Továbbra is célunk, hogy minden országban és régióban mi végezzük a legtöbb sokszínűséggel kapcsolatos tevékenységet.

A vezetőségi tagok kijelölésének és a vezetőség emberierőforrás-fejlesztésének érdekében a Panasonic globális szinten egyesítette szabványait, rendszereit, folyamatait és informatikai rendszereit. A vállalat kortól, nemtől és származástól függetlenül kutatja és támogatja a legalkalmasabb jelölteket, és erőfeszítéseket tesz a jelöltek tervezett előmenetelének és előléptetésének területén.

A Panasonic egy közös globális szabvány szerint, számszerűsített mechanizmusokkal méri fel a csoport főbb pozícióinak jelöltjeit. Egy bizonyos szint fölött minden pozíció vezetőinek számít, és a vállalati divízió felügyeli az aktuális felsővezetőket és a jelölteket egyaránt. A vállalat emellett felállított egy tehetségfelügyeleti bizottságot, amelynek segítségével objektíven, transzparens és nyílt módon megvitathatóak és átgondolhatóak a főbb pozíciók jelöltjeinek karrierfejlesztési és előrelépési lehetőségei.

A vállalat továbbra is folyamatosan fejleszti a tehetségek felismerésének, gondozásának és előléptetésének folyamatait.

Tudjon meg többet:

Emberierőforrás-fejlesztés és a sokszínűség elősegítése

Munkahelyi egészségügy és biztonság

A munkahelyi egészségügy és biztonság elősegítése
a kényelmes, biztonságos munkahelyek és az alkalmazottak jóléte érdekében.

Az egyik legfontosabb kihívás a vállalatok számára a biztonságos és kényelmes munkakörnyezet kialakítása, valamint az alkalmazottak fizikai és mentális egészségének fenntartása.

A Panasonic csoport munkahelyi egészségügyi és biztonsági menedzsmentjének célja a kényelmes, biztonságos munkakörnyezet elősegítése a legfejlettebb bevált módszereken alapuló erőfeszítésekkel. Ez hozzájárul a csoport alkalmazottainak jólétéhez és a vállalat fejlődéséhez. Emellett a csoport a szabályozások szintjén is lefektette, hogy figyelmet fordít az alvállalkozók azon alkalmazottainak egészségére és biztonságára, akik teljes munkaidőben dolgoznak a Panasonic épületeiben.

A munkahelyi egészségügyre és biztonságra vonatkozó erőfeszítéseink fenntartása (és folyamatos fejlesztése) érdekében a Panasonic globálisan, szinte minden gyártási helyszínen bevezetett egy munkahelyi egészségügyi és biztonsági menedzsmentrendszert. A vállalati helyszíneken bevezetett rendszerek elsősorban a Panasonic Munkahelyi biztonsági- és egészségmenedzsment rendszerét tartalmazzák, amely az OHSAS18001 szabványon alapul, a vállalat egyéni látásmódjával kiegészítve. Az ügyfelek kérése alapján a Panasonic külső OHSAS18001 minősítést is szerez a helyszínekre.

A rendszer használatával a Panasonic pontosan meghatározza minden alkalmazott szerepkörét és felelősségeit, és elősegíti az egészségüggyel és biztonsággal kapcsolatos tevékenységekben való részvételt. A rendszer emellett az üzleti helyszínek vezetői által végzett rendszeres ellenőrzést is tartalmazza, így a vállalat szükség esetén áttekintheti ezeket a tevékenységeket. A Panasonic rendszeresen – legalább évente egyszer – kockázatfelmérést végez a munkahelyi balesetek vagy betegségek fennmaradó kockázatainak felmérése érdekében, azért, hogy a kockázatok határozott csökkentése érdekében. Továbbá, ha a vállalaton belül munkahelyi baleset történik, a Panasonic azt esettanulmány formájában közzéteszi a vállalati intraneten annak érdekében, hogy a baleset egyetlen vállalkozási helyszínen se fordulhasson elő újból.

A Panasonic csoport munkahelyi egészségügyért és biztonságért felelős csapata részt vesz egy éves, az alkalmazottak egészségével, valamint a munkahelyi egészségüggyel és biztonsággal kapcsolatos fórumon, ahol közösen tanulmányozzák az egyes üzleti helyszíneken készült esettanulmányokat, vendégelőadók előadásait hallgatják, és egyéb olyan tevékenységekben vesznek részt, amelyekkel fejleszthetik tudásukat, és alkalmazhatják azt az egyes üzleti helyszíneken.

Tudjon meg többet:

Munkahelyi egészségügy és biztonság

Felelősségteljes ellátási lánc

Célunk egy fenntartható ellátási lánc kialakítása CSR beszerzésen keresztül
a beszállítóinkkal való együttműködésben.

A mai világban a nyersanyagok és alkatrészek beszerzése a gyártási iparág egyik alapvető üzleti tevékenysége. A Panasonic ragaszkodik ahhoz, hogy ezek a tevékenységek tükrözzenek bizonyos társadalmi felelősségeket, például az emberi jogok és a környezet tiszteletét.

Emiatt a kiemelkedő minőség és technológiák biztosítása már nem elegendő többé. Emellett a Panasonic arra törekszik, hogy csak olyan beszállítókkal működjön együtt, akik az alábbi öt területen eleget tesznek társadalmi felelősségeiknek: tiszta beszerzés; zöld beszerzés; megfelelés a helyi törvényeknek és társadalmi normáknak; adatbiztonság; az emberi jogok, a munka, és a munkahelyi egészségügy és biztonság tiszteletben tartása.

Annak érdekében, hogy a beszerzési tevékenységekben részt vevő alkalmazottak jobban megértsék és megismerjék a CSR beszerzést, belső szabályokat hoztunk és kézikönyveket készítettünk a CSR beszerzés témakörében, és a szükséges információt tájékoztatókon és tréningeken keresztül, illetve a saját belső hálózatunkon tettük elérhetővé.

A CSR feltételeket megtalálhatók abban a szabványos vásárlási szerződésben, amelyet az alkatrészek és az alapanyagok beszállítóival kötünk. Ezek a feltételek többek között az emberi jogokhoz, a biztonságos munkahelyhez és a környezetvédelemhez kapcsolódó tételeket tartalmaznak.  Ezek a szerződések alapja az, hogy a beszállítók betartják a Panasonic menedzsment-filozófiáját és CSR beszerzési irányelveit, valamint a szállítóknak szóló dokumentumokban foglaltakat.

A szabványos vásárlási szerződésben foglalt követelmények:

  • Az alkalmazottak emberi jogainak megfelelő mértékű tiszteletben tartása
  • A biztonságos és megfelelő munkakörülmények biztosítása
  • A megkülönböztetés elutasítása. A beszállítóknak törekednie kell az egyenlő alkalmazási lehetőségek biztosítására.
  • Proaktív, őszinte párbeszéd az alkalmazottakkal az egészséges kapcsolatok kialakításának és a problémák megoldásának az érdekében
  • A kényszermunka, a gyermekmunka, a illegális külföldi munkavállalói foglalkoztatás és az egyéb illegális alkalmazási gyakorlatok elutasítása
  • Az alkalmazottak munkakörülményei(ideértve a béreket és a munkaidőt) csak az ország, régió, illetve üzleti tevékenység törvényeinek megfelelőek lehetnek
  • A beszállítóknak meg kell követelnie a saját beszállítóiktól és alvállalkozóiktól a fenti elveknek való megfelelést, és meg is kell győződniük arról, hogy a beszállítók és alvállalkozók be is tartják ezeket
  • A szabályszegések felfedezésekor ezeket késedelem nélkül jelenteni kell, gyorsan megoldást kell találni ezekre stb.

Emellett a konfliktusövezetekből származó olyan ásványi anyagok tekintetében, amelyekből az emberi jogok megfelelő figyelembe vétele nélkül működő, a környezet pusztításában részt vevő, a korrupciót gyakorló, illetve a konfliktusövezetekben etikátlan módon eljáró szervezetek bevétele származik, minden erőfeszítésünkkel törekszünk a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) konfliktusövezetekből és magas kockázatú övezetekből származó ásványi anyagok felelősségteljes ellátási láncára vonatkozó kellő gondossági útmutatásának betartására.

Ezeken az erőfeszítéseken keresztül beszállítóinkkal együtt törekszünk a fenntartható ellátási lánc kialakítására.

Tudjon meg többet:

Felelősségteljes ellátási lánc

Közösségi kapcsolatok

Globális vállalati társadalmi tevékenységek, amelyek a környezethez és az energiához
hasonló nagy fontosságú területekre, valamint a következő generáció fejlődésének támogatására összpontosítanak.

2015. szeptemberben az ENSZ New York-i központjában elfogadták a fenntartható fejlődési célokat (FFC), amelyek a millenniumi fejlesztési célokat váltják fel. Az FFC 17 súlyos, az emberiség egészére vonatkozó társadalmi problémát határoz meg, és gyors megoldást sürget a fenntartható társadalom megvalósítása érdekében.

A Panasonic hisz abban, hogy a fenntartható társadalom kialakítása érdekében sürgős feladat a globális felmelegedés és más környezeti problémák, a kimerülő erőforrások és energiaforrások, a szegénység, az egyenlőtlenség, valamint az idősödő, alacsonyabb születési arányú társadalmak problémájának megoldása, illetve abban, hogy a következő generáció támogatása elengedhetetlenné válik, ha a társadalom képes megoldást találni ezekre a problémákra.

Ennek megfelelően a Panasonic hisz abban, hogy a legnagyobb mértékben a környezettel és az energiával kapcsolatos problémák területén, illetve a következő generáció támogatásában képes hozzájárulni a megoldáshoz – mindkét kezdeményezés teljes mértékben képes kihasználni azt a tapasztalatot és azokat az erőforrásokat, amelyeket a Panasonic a környezettudatos termékek, a technológiai fejlődés és a gyártás során szerzett meg. Ezért ez a két kezdeményezés a Panasonic vállalati társadalmi tevékenységeinek (vállalati polgárként végzet társadalmi szerepvállalásának) fókusza.

A Panasonic az oktatást és az együttélést tartja a fenntartható társadalom megvalósítását célzó tevékenységeit irányító vezérelveknek. Globálisan a vállalat társadalmi szerepvállalást végez, és a mindenki által élhetőbb társadalom kialakításának céljával dolgozik a társadalmi problémák megoldásán.

Emellett a Panasonic a vállalati társadalmi szerepvállalást a társadalomba történő befektetésnek tartja. A polgári társadalom alapjainak megerősítése érdekében a Panasonic aktív partnerkapcsolatban működik együtt több részvényessel is.

Tudjon meg többet:

Közösségi kapcsolatok