KX-TGA860 Papildomas telefono ragelis

KX-TGA860 Papildomas telefono ragelis

KX-TGA860

Papildomas telefono ragelis

Papildomas telefono ragelis KX-TG8611 / 8621 serijoms

KX-TGA860

Uždaryti

Funkcijos

Papildomas telefono ragelis KX-TG8611 / 8621 serijoms


Atskirai įsigyjamas telefono ragelis ir kroviklis KX-TG8611 / 8621 serijoms

Palaikymas

Pagalba

KX-TGA860 Papildomas telefono ragelis