https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Esminis požiūris į žmogiškuosius išteklius

Esminis požiūris į žmogiškuosius išteklius

„Žmonės yra verslo pagrindas. Ugdykite žmones prieš gamindami produktus.“ Per visą savo istoriją „Panasonic“ nuosekliai pabrėžia žmogiškųjų išteklių ugdymo, remiantis savo filosofija, svarbą. Pagrindinis žmogiškųjų išteklių strategijos elementas yra abipusė nauda tiek kompanijai, tiek darbuotojams, įgyvendinant įvairias iniciatyvas, pagrįstas dalyvaujamojo valdymo, vertinimo pagal rezultatus ir pagarbos darbuotojams principais. Iš esmės tai reiškia, kad vienu metu siekiame dviejų tikslų: kad verslo našumas nuosekliai augtų, o darbuotojai galėtų realizuoti save darbe. Taip mes stengiamės, kad „Panasonic“ taptų darbuotojams palankia ir pasitenkinimą teikiančia aplinka.

Darbuotojų mokymas ir ugdymas

Žmogiškųjų išteklių ugdymas

Kaip teigia posakis „Verslas remiasi žmonėmis“, bet kokios įmonės augimas neįsivaizduojamas be žmonių ugdymo. Žmogiškųjų išteklių ugdymas yra kasdienio valdymo dalis – viena svarbiausių vadovų atsakomybės sričių.

Vadovai turėtų nepamiršti, kad siekdami paskatinti kitus imtis iniciatyvų, pirmiausia patys turėtų imtis iniciatyvos. Labai svarbu, kad žmogiškųjų išteklių ugdymas būtų tinkamas, keliantis darbuotojų kvalifikaciją ir skatinantis jų asmeninį augimą.

Todėl 1957 m. „Panasonic“ sukūrė žmogiškųjų išteklių strategiją, kurioje apibrėžtas pagrindinis žmogiškųjų išteklių ugdymo principas, reikalavimai visiems „Panasonic“ grupės darbuotojams ir pagrindinės gairės vadovams. Siekdami pritaikyti šią strategiją pasauliniu mastu, sukūrėme žmogiškųjų išteklių ugdymo strategiją, kurioje paprastesniais žodžiais glaustai apibūdinama pagrindinė įmonės filosofija. Žmogiškųjų išteklių strategijos tikslas yra skatinti kiekvieno „Panasonic“ grupės darbuotojo tobulėjimą ir sudaryti sąlygas, palankias asmeniniam augimui.

Žmogiškųjų išteklių ugdymo strategija (ištrauka)

I. Pagrindinis žmogiškųjų išteklių ugdymo tikslas
Ugdyti žmones, kad jie gerai suprastų „Panasonic“ valdymo filosofiją (BBP) ir atliktų savo pareigas remdamiesi šia filosofija, taip pat vykdytų žemiau pateiktus reikalavimus visiems „Panasonic“ grupės darbuotojams.

II. Reikalavimai visiems „Panasonic“ grupės darbuotojams
Žemiau išvardytų reikalavimų turi laikytis visi „Panasonic“ grupės darbuotojai. Visi darbuotojai turėtų remtis šiais reikalavimais kaip gairėmis ir siekti tolesnio tobulėjimo.

 1. Laikytis mūsų valdymo filosofijos.
 2. Visada priimti iššūkius.
 3. Mąstyti ir veikti inovatyviai.
 4. Gerbti skirtingumą ir įvairovę.
 5. Mąstyti globaliai.

III. Pagrindinės gairės vadovams
Žmogiškųjų išteklių ugdymo pagrindas yra kasdienis valdymas – viena svarbiausių vadovų atsakomybės sričių. Žemiau pateikiamos pagrindinės gairės, kurių turi laikytis vadovai, įgyvendindami principą, kad prieš gaminant produktus pirmiausia reikia ugdyti žmones.

 1. Būti aiškiu lyderiu, kuris remiasi tvirtais įsitikinimais.
 2. Kurti tokią organizaciją ir kultūrą, kuri leistų atsiskleisti darbuotojų potencialui.
 3. Skatinti kitus tobulėti.
 4. Suteikti galimybes imtis naujų iššūkių ir siekti užsibrėžtų tikslų.
 5. Kurti darbo vietas, kuriose gerbiama ir vertinama įvairovė ir skirtingumas.
 6. Vertinti darbuotojų pastangas.
 7. Plėtoti darnius ryšius tarp vadovybės ir darbuotojų.