https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Cilvēkresursu pamatpieeja

Basic Approach of Human Resources

"Cilvēki ir uzņēmējdarbības pamats. Pirms produktu izveides attīstot cilvēkus." Balstoties uz šo filozofiju, Panasonic cilvēkresursu attīstība ir bijusi prioritāte visā uzņēmuma pastāvēšanas laikā . Mūsu cilvēkresursu politikas galvenais mērķis ir veidot tādas attiecības starp uzņēmumu un darbiniekiem, kurās ieguvējas ir abas puses, izmantojot dažādas iniciatīvas, kuru pamatā ir vadība ar iesaistīšanos, novērtēšana, ņemot vērā paveikto, un cieņa pret darbiniekiem. Būtiskākais ir tas, ka ar šādu pieeju mēs vienlaikus pildām divus uzdevumus: veicinām biznesa snieguma izaugsmi un ļaujam darbiniekiem sasniegt piepildījumu savā darbā. Tādējādi mēs padarām Panasonic darbiniekus draudzīgākus un daudz apmierinošāku darba vidi.

Darbinieku apmācība un attīstība

Cilvēkresursu attīstība

Kā to norāda frāze: "Uzņēmējdarbības pamatā ir cilvēki", uzņēmējdarbības izaugsmi un attīstību nevar panākt bez cilvēku attīstības. Cilvēkresursu attīstībai jānotiek ikdienas vadības procesu gaitā, un tā ir viena no būtiskākajām vadītāju atbildībām.

Vadītājiem jāatceras, ka, lai rosinātu jaunievedumus citos, vadītājam pašam jārāda piemērs. Ir svarīgi atbilstoši vadīt cilvēkresursu attīstību, lai palielinātu darbinieku kvalitāti un stimulētu viņu personisko izaugsmi.

Tādēļ 1957. gadā Panasonic izveidoja savu "Cilvēkresursu politiku" (Human Resources Policy), kas ietver "Cilvēkresursu attīstības pamatuzdevumu", "Prasības visiem Panasonic Group darbiniekiem" un "Pamatvadlīnijas vadītājiem". Lai šīs politikas ieviestu globāli, mēs izveidojām "Cilvēkresursu attīstības politiku" (Human Resources Development Policy), kas ietver šo pamatfilozofiju vieglāk uztveramā un īsākā tekstā. Visi Panasonic Group darbinieki tiek iepazīstināti ar Cilvēkresursu politiku, lai veicinātu katras personas izaugsmi un radītu klimatu, kas sekmē personisko izaugsmi.

Cilvēkresursu attīstības politika (fragments)

I. Cilvēkresursu attīstības pamatuzdevums
Palīdzēt cilvēkiem iegūt izpratni par Panasonic vadības filozofiju (BBP), lai viņi censtos pildīt savus pienākumus, pamatojoties uz šo filozofiju; īpaši veicināt cilvēkus praktizēt "Prasības visiem Panasonic Group darbiniekiem", kas aprakstītas tālāk.

II. Prasības visiem Panasonic Group darbiniekiem
Tālāk minētie punkti ir prasības, kas jāpilda visiem Panasonic Group darbiniekiem. Tiek sagaidīts, ka visi darbinieki tos izmantos kā vadlīnijas un motivāciju turpmākai attīstībai.

 1. Mūsu Vadības filozofijas praktizēšana
 2. Gatavība izaicinājumiem
 3. Vienmēr inovatīva domāšana un darbība
 4. Cieņa pret atšķirīgo un tā akceptēšana
 5. Globāla domāšana

III. Pamatvadlīnijas vadītājiem
Cilvēkresursu attīstībai jānotiek ikdienas vadības procesu gaitā, un tā ir viena no būtiskākajām vadītāju atbildībām. Tālāk minētas pamatvadlīnijas vadītājiem, kas jāievēro, lai "pirms produktu izveides attīstītu cilvēkus".

 1. Parādiet pārliecinošas līdera prasmes, kuru pamatā ir spēcīgi uzskati
 2. Veidojiet organizāciju un kultūru, kas ļauj darbiniekiem izmantot savu potenciālu
 3. Iedrošiniet citus attīstīties
 4. Radiet iespējas uzņemties jaunus izaicinājumus un sasniegt savus mērķus
 5. Veidojiet darba vietas, kur atšķirīgais tiek novērtēts un cienīts
 6. Novērtējiet darbinieku pūles
 7. Veiciniet veselīgas attiecības vadības un darbinieku starpā