MF Tough

MF Tough

باتری خودرو مستحکم و بدون نیاز به نگه داری

مستحکم و بدون نیاز به نگه داری

بستن

مشخصات

ویژگیها

MF Tough
فناوری ژاپن
پوشش آلیاژ نقره
طراحی شده برای خودروهای موجود در بازار