باطری ۹ ولت آلکالاین ۶LR۶۱T/۱B

باطری ۹ ولت آلکالاین ۶LR۶۱T/۱B

6LR61T1B

استاندارد جدید در باطریها برای دستگاههای الکترونیک دیجیتال

 

6LR61T/1B

بستن

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

باطری ۹ ولت آلکالاین ۶LR۶۱T/۱B