باطری آلکالاین سایز AAA مدل LR03T/2B

LR03T/2B

بستن

ویژگیها

باطری آلکالاین سایز AAA مدل  LR03T/2B
آلکالاین
سایز AAA
۱,۵ولت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

باطری آلکالاین سایز AAA مدل LR03T/2B