باطری آلکالاین سایز C مدل LR14T/2B

LR14T/2B

بستن

ویژگیها

باطری آلکالاین سایز C مدل LR14T/2B
آلکالاین
سایز C
۱,۵ولت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

باطری آلکالاین سایز C مدل LR14T/2B