باطری آلکالاین سایز D مدل LR20T/2B

LR20T/2B

بستن

ویژگیها

باطری آلکالاین سایز D مدل  LR20T/2B
آلکالاین
سایز D
۱,۵ولت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

باطری آلکالاین سایز D مدل LR20T/2B