باطری نئومنگنزسایز AAAمدل R03NT/2S

باطری نئومنگنزسایز AAAمدل R03NT/2S

R03NT/2S

توان قابل اطمینان برای کالاهای منزل در هر روز

قابل اعتبار و چند کاره

R03NT/2S

بستن

ویژگیها

باطری نئومنگنزسایز AAAمدل R03NT/2S
منگنز
سایز AAA
۱.۵ولت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

باطری نئومنگنزسایز AAAمدل R03NT/2S