باطری هایپرمنگنزسایزCمدل R14UT/2S

باطری هایپرمنگنزسایزCمدل R14UT/2S

R14UT/2S

توان قابل اطمینان برای کالاهای منزل در هر روز

قابل اعتبار و چند کاره

R14UT/2S

بستن

ویژگیها

باطری هایپرمنگنزسایزCمدل R14UT/2S
منگنز
نوع C
۱.۵ولت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

باطری هایپرمنگنزسایزCمدل R14UT/2S