باطری هایپر منگنز

باطری هایپر منگنز

R20UT/2S

منبع قابل اطمینان برای استفاده هرروزدر دستگاههای منزل

کیفیت خوب با قیمت مناسب

R20UT/2S

بستن

ویژگیها

باطری هایپر منگنز
منگنز
نوع D
۱.۵ولت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

باطری هایپر منگنز