باطری هایپرمنگنزسایزAA مدل R6UT/4S

باطری هایپرمنگنزسایزAA مدل R6UT/4S

R6UT/4S

توان قابل اطمینان برای کالاهای منزل در هر روز

قابل اعتبار و چند کاره

R6UT/4S

بستن

ویژگیها

باطری هایپرمنگنزسایزAA مدل R6UT/4S
منگنز
سایز AA
۱.۵ولت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

باطری هایپرمنگنزسایزAA مدل R6UT/4S