باطری تلفن بی سیم Ni-MH مدل HHR-P104A/1B

HHR-P104A/1B

بستن

ویژگیها

باطری تلفن بی سیم Ni-MH مدل HHR-P104A/1B
مدل Ni-MH AAA
۳.۶ولت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

باطری تلفن بی سیم Ni-MH مدل HHR-P104A/1B