باطری تلفن بی سیم Ni-MH مدل HHR-P301E/1B

HHR-P301E/1B

بستن

ویژگیها

باطری تلفن بی سیم Ni-MH مدل HHR-P301E/1B
مدل Ni- MH AAA
۳.۶ولت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

باطری تلفن بی سیم Ni-MH مدل HHR-P301E/1B