باطری فتو لیتیوم CR-P2W

CR-P2W/1BE

بستن

ویژگیها

باطری فتو لیتیوم CR-P2W
باطری لیتیوم دی اکسید منگنز
6ولت
۳۵x۱۹.۵x۳۶mm

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

باطری فتو لیتیوم CR-P2W