لامپ ۳U CFLمدل EFU۱۸E۶۵۲V

لامپ ۳U CFLمدل EFU۱۸E۶۵۲V

EFU18E652V

لامپ کم حجم فلورسنت U شکل ۱۸ وات با روشنایی آرام روز

طول عمر لامپ ۶.۰۰۰ ساعت مناسب از جهت اقتصادی و انرژی

EFU18E652V

بستن

ویژگیها

لامپ ۳U CFLمدل EFU۱۸E۶۵۲V
۱۸وات
طول عمر ۶.۰۰۰ ساعت
رنگ روشنایی آرام روز

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

لامپ ۳U CFLمدل EFU۱۸E۶۵۲V