لامپ ۳U CFL مدل EFU۵E۲۸۲V

لامپ ۳U CFL مدل EFU۵E۲۸۲V

EFU5E282V

لامپ فلورسنت کم حجم U شکل با نورآرام وگرم ۵ وات

انرژی و پول خود را با ماندگاری طولانی ۶.۰۰۰ ساعت این لامپ دخیره کنید

لامپ ۳U CFL مدل EFU۵E۲۸۲V

بستن

ویژگیها

لامپ ۳U CFL مدل EFU۵E۲۸۲V
۵وات
ماندگاری طولانی
رنگ نور آرام وگرم

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

لامپ ۳U CFL مدل EFU۵E۲۸۲V