لامپ ۳U CFL مدل EFU۵E۶۷۲V

لامپ ۳U CFL مدل EFU۵E۶۷۲V

EFU5E672V

لامپ فلورسنت کم حجم U شکل با نورآرام روشنایی روز۵ وات

انرژی و پول خود را با ماندگاری طولانی ۶.۰۰۰ ساعت این لامپ دخیره کنید

لامپ ۳U CFL مدل EFU۵E۶۷۲V

بستن

ویژگیها

لامپ ۳U CFL مدل EFU۵E۶۷۲V
۵وات
ماندگاری طولانی ۶.۰۰۰ ساعت
رنگ آرام روشنایی روز

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

لامپ ۳U CFL مدل EFU۵E۶۷۲V