لامپ LED مدل بازتابنده LDHV۸D۶۵H2MP

لامپ LED  مدل بازتابنده LDHV۸D۶۵H2MP

LDAHV8L27H2MP

لامپ LED مدل بازتابنده با نور گرم آرام ۸ وات

لامپ بازتابنده جهت دار با ۱۲۰ درجه زاویه مناسب برای نورافکن

LDAHV8L27H2MP

بستن

ویژگیها

لامپ LED  مدل بازتابنده LDHV۸D۶۵H2MP
۸وات
طول عمر بالای لامپ
راندمان بالای دخیره انرژی
۸وات=۶۰وات

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

لامپ LED مدل بازتابنده LDHV۸D۶۵H2MP