فشارسنج خون بالای بازوEW-BU۱۵

EW-BU15

بستن

ویژگیها

فشارسنج خون بالای بازوEW-BU۱۵
حافظه دخیره بیش از ۹۰ اندازه گیری فشار خون
هشدار تغییر وضعیت بدن برای امنیت میزان سلامت
امکان نمایش میانگین فشار خون

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

فشارسنج خون بالای بازوEW-BU۱۵