دستگاه فشارسنج خون

EW-BW30

بستن

مشخصات

ویژگیها

دستگاه فشارسنج خون
مدل مچ دست
حافظه ۲۷۰X۲ شخص
نمایشگر ال سی دی بزرگ

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه فشارسنج خون