دستگاه فشار سنج خون EW-BW۵۰

EW-BW50

بستن

ویژگیها

دستگاه فشار سنج خون EW-BW۵۰
مدل مچ دست
حافظه ۲۷۰X۲ شخص
نمایشگر ال سی دی بزرگ

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه فشار سنج خون EW-BW۵۰