دستگاه تصفیه آب TK-۳۸MRF

دستگاه تصفیه آب TK-۳۸MRF

TK38MRF

دستگاه عالی تصفیه آب مجهز به فیلتر کردن میکرو

 

TK38MRF

بستن

ویژگیها

دستگاه تصفیه آب TK-۳۸MRF
کارتریج با عمر طولانی
۱۲۰۰۰لیتر برای ۱۳ ماده
چک کننده عمر کاتریج
۲.۵لیتر /دقیقه

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه تصفیه آب TK-۳۸MRF