ماشین اصلاح قابل شارژ ES-RT60

ماشین اصلاح قابل شارژ ES-RT60

ES-RT60

ماشین اصلاح 3 تیغه

• 10,000 دور در دقیقه
• زاویه تیغه های داخلی با لبه نانو 30 درجه
• سر چرخشی قابل انعطاف
• فویل صاف
• اصلاح بازشو
• عملکرد با سیم یا بدون سیم
• ولتاژ جهانی

باتری لیتیوم Photo ES-RT60

بستن

ویژگیها

ماشین اصلاح قابل شارژ ES-RT60
10,000 دور در دقیقه
زاویه تیغه های داخلی با لبه نانو 30 درجه
سر چرخشی قابل انعطاف

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

ماشین اصلاح قابل شارژ ES-RT60