حالت دهنده مو مدل EH-KA11

حالت دهنده مو مدل EH-KA11

بستن

مشخصات

برس دمنده برای صاف کردن موها

برس دمنده برای صاف کردن موها

لاستیک دو سر برس، دو طرف موها را می گیرد تا پخش نشوند. با ایجاد انبساط ماندگار در موها، دمش مؤثرتری برای حالت دهی بهتر ایجاد می کند.

کارکرد بی صدا 59 دسی بل

کارکرد بی صدا 59 دسی بل

ساختار بهینه داخل حالت دهنده باعث کارکرد بی صدای آن می شود. دو جریان هوا برای تنظیم جریان هوا، فاصله ثابت بین فن و بدن، و فن کارآمدتر برای جریان هوای یکنواخت، صدای کارکرد را به اندازه قابل توجهی کاهش می دهند.

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

حالت دهنده مو مدل EH-KA11

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English