حالت دهنده مو مدل EH-KA42

حالت دهنده مو مدل EH-KA42

بستن

مشخصات

از حالت های بسیار متنوع لذت ببرید

از حالت های بسیار متنوع لذت ببرید

با 4 سر می توانید با یک حالت دهنده به راحتی موهای خودتان را به حالت های مختلف درآورید.

ویژگیها

حالت دهنده مو مدل EH-KA42
برس چرخان، برس چرخان باریک، برس دمنده و نازل
4 در 1

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

حالت دهنده مو مدل EH-KA42