حالت دهنده مو مدل EH-KA71

حالت دهنده مو مدل EH-KA71

بستن

مشخصات

از حالت های بسیار متنوع لذت ببرید

از حالت های بسیار متنوع لذت ببرید

با 5 سر و 2 کلیپس مو می توانید با یک حالت دهنده به راحتی موهای خودتان را به حالت های مختلف درآورید.

حجم دهنده مو برای ایجاد حالت ارتجاعی در مو

حجم دهنده مو برای ایجاد حالت ارتجاعی در مو

در حالیکه شانه حجم دهنده موهای شما را از ریشه بلند می کند، هوای گرم و ملایم از شانه دمنده بلند ناهمسان به موها از ریشه تا نوک حجم می دهد.

برس دمنده با شانه کوچک

برس دمنده با شانه کوچک

لاستیک دو سر برس، دو طرف موها را می گیرد تا پخش نشوند. با ایجاد انبساط ماندگار در موها، دمش مؤثرتری برای حالت دهی بهتر ایجاد می کند.

کارکرد بی صدا 59 دسی بل

کارکرد بی صدا 59 دسی بل

ساختار بهینه داخل حالت دهنده باعث کارکرد بی صدای آن می شود. دو جریان هوا برای تنظیم جریان هوا، فاصله ثابت بین فن و بدن، و فن کارآمدتر برای جریان هوای یکنواخت، صدای کارکرد را به اندازه قابل توجهی کاهش می دهند.

ویژگیها

حالت دهنده مو مدل EH-KA71
7 سر
برس دمنده جدید برای ایجاد انبساط، برس چرخان، اتو، حجم دهنده، نازل، 2 کلیپس مو
برس دمنده برای صاف کردن موها
بی صدا
59 دسی بل در حالت خشک

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

حالت دهنده مو مدل EH-KA71

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English