حالت دهنده مو مدل EH7914

حالت دهنده مو مدل EH7914

بستن

ویژگیها

حالت دهنده مو مدل EH7914
650 وات
3 تنظیم دما
4 سر

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

حالت دهنده مو مدل EH7914