لنزG لومیکس H-F۰۰۷۰۱۴

H-F007014

LUMIX G VARIO ۷-۱۴mm / F۴.۰ ASPH.

لنززوم عریض ۷-۱۴میلیمتری چهارسوم میکرو/۱۴-۲۸میلیمتری (معادل دوربین ۳۵میلیمتری)

LUMIX® H-F007014

بستن

مشخصات

ویژگیها

لنزG لومیکس H-F۰۰۷۰۱۴
۷-۱۴/۱۴-۲۸میلیمتر (معادل دوربین ۳۵میلیمتری)
فاصله کانونی
F۴.۰
دریچه

لوازم جانبی

accessory-image

DMW-ZL1

اهرم زوم

accessory-image

DMW-LRC1

سرپوش عقبی لنز

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

لنزG لومیکس H-F۰۰۷۰۱۴

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English