لنزلومیکس G مدل H-FS۰۱۴۰۴۲

H-FS014042

LUMIX G VARIO ۱۴-۴۲mm / F۳.۵-۵.۶ ASPH. / MEGA O.I.S.

لنززوم استاندارد ۱۴-۴۲میلیمتری چهارسوم میکرو /۲۸-۸۴میلیمتر(معادل دوربین ۳۵میلیمتری)

H-FS014042E

بستن

مشخصات

ویژگیها

لنزلومیکس G مدل H-FS۰۱۴۰۴۲
۱۴-۴۲میلیمتر /۲۸-۸۴میلیمتر(برابر دوربین ۳۵میلیمتری)
فاصله کانونی
F۳.۵(عریض)-F۵.۶ (تله)
دامنه دریچه
φ۵۲mm / ۲.۰۵ inch
سایز فیلتر

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

لنزلومیکس G مدل H-FS۰۱۴۰۴۲

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English