لنزلومیکس G مدل H-FS۴۵۱۵۰

H-FS45150

ویرا لومیکس ۴۵-۱۵۰ میلیمتری / F۴.۰-۵.۶ASPH/ MEGA O.I.S

لنززوم تله فتو ۱۵میلیمتری چهارسوم میکرو / ۹۰-۳۰۰میلیمتری (معادل دوربین ۳۵میلیمتری)

H-FS45150

بستن

مشخصات

ویژگیها

لنزلومیکس G مدل H-FS۴۵۱۵۰
رنگها:
Color::
Color::
۴۵-۱۵۰میلیمتر/۹۰-۳۰۰میلیمتر(معادل دوربین ۳۵میلیمتری)
فاصله کانونی
F۴.۰(عریض)-F۵.۶ (تله)
دامنه دریچه
φ۵۲mm / ۲.۰۵ inch
سایز فیلتر

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

لنزلومیکس G مدل H-FS۴۵۱۵۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English