لنزG لومیکس مدل H-H۰۲۰

H-H020

لنزG لومیکس۲۰میلیمتری /F.۲.۵ ASPH

لنزبا یک فاصله کانونی ۲۰میلیمتر چهارسوم میکرو /۴۰میلیمتر(معادل دوربین ۳۵میلیمتری)

H-H020

بستن

مشخصات

ویژگیها

لنزG لومیکس مدل H-H۰۲۰
۲۰میلیمتر/۴۰میلیمتر (معادل دوربین ۳۵ میلیمتری)
فاصله کتنونی
F۱.۷
دریچه
φ۴۶mm / ۱.۸۱ inch
سایزفیلتر

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

لنزG لومیکس مدل H-H۰۲۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English