همزن MK-GB۱

MK-GB1

بستن

ویژگیها

همزن MK-GB۱
۵سرعته
قدرت بسیار بالا
۲۰۰وات
مجهز به دو نوع هم زن
مجهز به تخم مرغ زن وخمیر زن

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

همزن MK-GB۱

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English