همزن MK-GB۱

MK-GB1

بستن

ویژگیها

همزن MK-GB۱
۵سرعته
قدرت بسیار بالا
۲۰۰وات
مجهز به دو نوع هم زن
مجهز به تخم مرغ زن وخمیر زن

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

همزن MK-GB۱

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English