مخلوط کن دستیMK-GH۱

MK-GH1

بستن

ویژگیها

مخلوط کن دستیMK-GH۱
۵سرعته
قدرت بسیار بالا
۲۰۰وات
۲مدل همزن
همزن تخم مرغ و همزن خمیر

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

مخلوط کن دستیMK-GH۱

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English