قهوه سازNC-GF۱

NC-GF1

بستن

ویژگیها

قهوه سازNC-GF۱
۸۰۰ وات
تانکر آب با ظرفیت ۱۰ فنجان
توری با فیلتر داته ای

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

قهوه سازNC-GF۱

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English