توسترNT -GP۱

NT-GP1

بستن

ویژگیها

توسترNT -GP۱
۶۸۰ وات
امکان تست ۲ برش
تنظیم درجه برشته کردن

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

توسترNT -GP۱

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English