اون توسترNT-GT۱

NT-GT1

بستن

ویژگیها

اون توسترNT-GT۱
بالاترین سطح انرژی ۱۲۰۰وات
تنظیم انرژی (پایین - متوسط - بالا)
گنجایش ۲ برش نان (۹ لیتر)

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

اون توسترNT-GT۱

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English